Debet og Kredit

Debet vs Kredit. Hvad betyder debet? Hvad er kredit? Hvad er forskellen mellem debet og kredit? Alle forretningstransaktioner registreres på to eller flere forskellige konti som en del af dobbelt bogholderi. Den ene side er debet (+), og det er her, der bogføres noget, som tilfører ressourcer til virksomheden. Den anden side er have (-), som viser hvor virksomheden tager ressourcer fra.

Debet +  Kredit = 0

Summen af debet og kredit skal være nul. Hvis summen af debet og credit ikke er nul, har du bogført noget forkert. Det giver dig en indbygget kontrolfunktion i det dobbelte bogholderi, hvilket er hele pointen med metoden.

Læs mere om kodning og se regnskabseksempler

Debet (+) Definition

Ordet debet kommer af det latinske Dēbitum = at skylde, at stå i gæld. Når man debiterer, betyder det, at man i dobbelt bogholderi registrerer en transaktion på debet-siden af en konto. Det betyder, at man skriver noget på venstresiden eller plussiden (+). Når du bogfører noget på debetsiden, markerer du, hvor virksomheden bruger ressourcer.

Kredit (-) Definition

Ordet kredit kommer fra det latinske Crēdere = tro på. Det kan sammenlignes med det moderne engelske Credible = troværdig. Dybest set betyder det overdragelse af retten til at disponere over en sum penge. Men det har også den regnskabsmæssige betydning af minus, højre side, eller at markere, hvor pengene er taget fra.

Pacioli er ikke fader til begreberne debet og kredit

Debit og kredit
Debet og kredit

Det er interessant at bemærke, at faderen til det dobbelte bogholderi, Luca Pacioli, brugte det latinske “Per“, der betyder “Fra”, til venstre kolonne (Debet) og det latinske “A“, der betyder “Til”, til højre side (Kredit). Debit og Credit eller Dēbitum og Crēdere bruges ikke i det oprindelige værk af Pacioli (Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita). Disse termer blev først tilføjet senere. Desuden er bogføring kun en lille del af Paciolis bog og opsummerer metoder, der allerede blev brugt af venetianske købmænd, snarere end at Pacioli opfandt dobbelt bogføring. Det er dog muligt, at Pacioli forfinede og forbedrede metoderne og skabte et ensartet grundlag, som nu kunne anvendes af alle, eftersom principperne blev skrevet ned og ikke overleveret mundtligt blandt købmandsfamilierne. Moderne forskning tyder også på, at rødderne til det dobbelte bogholderi faktisk ligger i ældre kilder i den muslimske verden og har sin storhedstid mellem det 7. og 12. århundrede.

Pacioli var ven med Da Vinci

Pacioli var også venner med Leonardo Da Vinci, og det var også Pacioli, der lærte Da Vinci alt, hvad man vidste om matematik på det tidspunkt. Da Vinci lod dog ikke til at være særlig interesseret i bør og kredit. Hvis han havde sat sig mere ind i det, ville han have omformuleret dobbelt bogholderi og sandsynligvis opfundet negative tal for at forenkle og forbedre regnskabsmodellen. Grunden til, at man brugte to kolonner og flyttede tal mellem dem for at vise ændringer i regnskabet, var, at man endnu ikke havde opfundet negative tal! Eller rettere, den viden fandtes i Indien og Kina, men var endnu ikke nået til Europa.

Forklaring af debet og kredit

Author: Momsviden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *