Dansk moms 2024

Moms i Danmark. Hvilke momsforhold har vi i Danmark? Hvor er oplysninger om dansk moms? Hvad er momsen i dag? Hvad er de danske momssatser? Hvad ligger den danske moms på? Indgår Grønland i Danmarks momsområde? Hvad er momsen på elektroniske tjenester i Danmark? Hvad er det danske grænseværdien for fjernsalg?

Danske momsnummer

Format for EU-moms nummer: DK00000000

Indenlandsk momsregistreringsnummer kaldes CVR-nr.

Hvad er standardmomssatsen i Danmark?

Normal momssats: 25%

Hvad ligger den eller de reducerede momssatser på i Danmark?

Reduceret momssats: – (mangler)

Danmark er smartest af de nordiske lande og har forstået at det bedste blot er at have én momssats, nemlig 25%. De har ingen reducerede momssatser som der er i Sverige på 6% og 12%. Det indebærer at man sparer enormt meget tid og tjener masser af penge fra et samfundsøkonomisk perspektiv da folk og virksomheder slipper for at undersøge om momsen er 6, 12 eller 25% som i Sverige, tænk bare på den svenske momskultur og bogmomsen i Sverige… det slipper danskerne for! 

Der findes varer og tjenester i Danmark som er fritaget fra moms, så man kan godt sige at der også er en slags reduceret skattesats i Danmark på nul procent (Aviser og tidsskrifter udgivet mere end en gang om måneden).

Desværre har Danmark et ganske kompliceret momssystem når det kommer til hvad og hvor meget som er fradragsberettigede når man driver eget virksomhed.

Tabeller som viser hvor meget indgående moms du må bogføre af den totale moms for forskellige varer og tjenester (hvis du har momsregistrering i Danmark)

På denne informationsside finder du en liste over alle momssatser for alle EU lande

Tilbageført moms

Udenlandske virksomheder i Danmark kan ikke anmode om at få tilbageført moms for: Taxa, Mad og Repræsentation for ejere og ansatte (dog delvis ved repræsentationsmåltid med ekstern part), Hotel og Logi for ejere og ansatte, Vejafgifter, Køretøjer (Langtidsleasing delvis).

Moms på elektroniske tjenester

Den danske moms for digitale tjenester: 25%

Nu hvor alle virksomheder som sælger digitale tjenester og produkter til privatkunder i Danmark skal beregne og betale moms, baseret på momssatsen for elektroniske tjenester i Danmark, er der mange som søger efter information om hvilke regler og love som gælder når man sælger elektroniske tjenester til privatkunder i Danmark. Danskerne er genier og gjort sit momssystem enkelt ved blot at have en eneste momssats: 25 procent. Dermed får alle elektroniske og digitale tjenester og produkter helt enkelt 25% moms. Så nemt og smart, tænk bare hvis Sverige kunne være lige så smarte som danskerne!

Grænseværdien for fjernsalg til Danmark

Hvad er grænseværdien for distancesalg til Danmark? Hvis du som virksomhed udenfor Danmark bedriver handel med Danmark og varesalg og der går så godt at du kommer over 280000 danske kroner, skal din virksomhed da momsregistreres i Danmark, hvilket praktisk talt indebærer at du skal fremvise regnskab og betale moms til skat.dk.

Grænseværdien for fjernsalg i Danmark: 280000 DKK

Hvordan registrerer man moms i Danmark?

Her kan du læse en vejledning for momsregistrering i Danmark

Undtagelse for moms i Danmark

Færøerne og Grønland tilhører formelt set Danmark men har selvstyre og er faktisk ikke med i EU og heller ikke EU’s toldunionen eller EU’s momsområde. Dette indebærer at salg til Færøerne og Grønland behandles som en eksport udenfor EU rent skattemæssigt (og når det gælder moms). Køber du varer eller tjenester fra Færøerne eller Grønland så bliver det import fra land udenfor EU men områderne tilhører Danmark. Så skørt bliver det faktisk med momshåndteringen i EU. Men det er bare toppen af isbjerget. Der findes en hel del undtagelser fra momsområdet indenfor EU.

Helgoland er en ø i havet imellem Danmark og Holland. Den ø tilhørte Danmark fra 1200-tallet og frem til den blev en del af Schleswig-Holstein, derefter blev den dansk igen 1714 og efter en del uklarheder er den idag en del af Tyskland men indgår ikke i EU’s momsområde.

Salg til Færøerne, Grønland og Helgoland behandles som eksport udenfor EU (præcis ligesom for Finske Åland).

Hvor kontrollerer jeg Danske VAT-nummer?

Her kontrollerer du VAT nummer for en dansk virksomhed i Danmark

Hvor kontrollerer du EU-VAT-nummer?

Check European VAT-numbers

Hvilke områder indgår i EU’s momsområde?

Her kan du se den fulde liste over EU’s momsområder

Author: Momsviden

9 thoughts on “Dansk moms 2024

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *