Opkrævning af morarenter (B2B) fra Danmark til virksomheder i EU

Renter ved forsinket betaling inden for EU. Hvilken rentesats skal der opkræves for morarenter inden for EU? Hvordan bogføres morarenter, der opkræves hos virksomheder i andre EU-lande? Hvordan skal fakturaen betegnes, hvis der er tale om en momsfritaget ydelse? Hvilken momskode skal anvendes for momsfritagne renter inden for EU? Hvad gælder for renter, der faktureres i udlandet?

Hej.

Jeg skal opkræve B2B-renter for forsinkede betalinger fra Danmark til en virksomhed i Nederlandene.

Skal jeg vælge momskoden momsfrit i Danmark?

Eller findes der lignende koder for EU? EU’s moms på tjenesteydelser er nok ikke rigtig?

Registrering af morarenter i EU

Spildrenter er ikke en transaktion i henhold til momslovgivningen og er derfor ikke omfattet af momsordningen. Selv om man kunne forestille sig at gå frem som sædvanligt og henvise til reverse charge og at køberen opkræver og betaler momsen, gælder dette ikke, hvis ydelsen (renten) ikke er momspligtig.

Man kunne forestille sig en problematisk situation, hvor ydelsen er fritaget for moms i Danmark, men er momspligtig i kundens land. I dette tilfælde skal reglerne i kundens land være kendt, og der skal henvises til omvendt betalingspligt, da ydelsen ved B2B-salg inden for EU anses for at blive handlet i kundens land efter de regler, der gælder der.

For fakturaer inden for EU skal du begrunde, hvorfor en faktura er momsfri

“Extra information required in some cases

  • Exempt transactions – a reference to the appropriate (EU or national) legislation exempting it, or any other reference indicating it is exempt (at the choice of the supplier).”

Da finansielle tjenesteydelser, herunder morarenter, skal være fritaget for moms i alle EU-lande i henhold til artikel 135 i EU’s momsdirektiv, kan du bevise dette på fakturaen:

“Exempt from VAT, article 135(1)(d) Council Directive 2006/112/EC”

Bogføring af en rentefaktura til et andet EU-land

konto navn Debet Kredit
55000 Bank 100    
9010 Renteindtægter   100

Hvis dit regnskabsprogram kræver en momskode, kan du bruge momskoden “momsfritaget i Danmark” eller en tilsvarende kode for at sikre, at momsangivelsen er korrekt

EU-renteberegner for forsinkede betalinger

Medmindre andet er aftalt, har du ret til 8 % morarenter inden for EU, som du kan beregne her:

EU-renteberegner

Author: Momsviden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *