Er det muligt at registrere køb af varer og tjenesteydelser fra privatpersoner?

Bogføre køb fra privatpersoner. Hvordan bogfører du en vare, der er købt af en privatperson, til din virksomhed? Kan jeg bestille køb fra privatpersoner i min virksomhed? Hvad med moms, når du køber noget fra en privatperson?

“Hej.
Jeg er en enkeltmandsvirksomhed (en lille virksomhed “ved siden af”) og spekulerer på, om jeg kan betale en privatperson for en tjenesteydelse eller en vare?”

KØBE FRA PRIVATPERSON

Ja, der er ingen begrænsninger eller hindringer for at købe fra private. Problemet opstår aldrig for varer, men kun for tjenesteydelser, da du som køber kan blive arbejdsgiver, hvis du køber en tjenesteydelse, hvilket betyder, at den private person betragtes som en ansat af dig som virksomhed. F.eks. når du som virksomhedsejer får en privatperson til at gøre rent på dit kontor. Derfor skal sælgeren vise dig skatteformular F for at sikre, at du som virksomhedsejer ikke skal betale arbejdsgiverbidrag.

Hvis du køber et produkt, risikerer du aldrig at skulle betale socialsikringsbidrag til den person, du køber af. Mange virksomheder køber i dag ydelser fra freelancere og privatpersoner, der udfører ekstra arbejde som f.eks. oversættelse af tekster eller fremstilling af logoer osv., og disse personer fakturerer uden moms og angiver indtægterne som hobbyvirksomhed. Der er altså ingen hindringer for, at du som enkeltmandsvirksomhed kan købe en vare eller tjenesteydelse fra en privatperson.

“Jeg er klar over, at jeg ikke må trække moms fra, men er det overhovedet tilladt at foretage købet og have transaktionen med i regnskabet?”

MOMS PÅ KØB FRA PRIVATPERSONER

Dette problem forsvinder af sig selv, da der ikke er nogen moms at trække fra, når sælgeren ikke er momsregistreret = privatperson. En privatperson kan aldrig lægge moms på. Men den kan skrive en faktura i Excel eller tilsvarende uden moms og derefter angive indtægten i sin selvangivelse, som beskattes som indkomst af tjenesteydelser eller kapital, afhængigt af tjenesteydelsen eller genstanden. Privatpersoner vil være i samme situation som et privatretligt selskab (simpelt selskab, interessentskab) og en mere detaljeret beskrivelse af reglerne, kravene og skatterne for privatpersoner kan findes her.

FRADRAGSBERETTIGET = BOGFØRE OMKOSTNINGERNE I VIRKSOMHEDEN

Det afgørende for, om du kan bogføre noget som en udgift i virksomheden, er, om det er relateret til virksomhedens aktiviteter. Generelt skal alle omkostninger generere eller forventes at generere fremtidige overskud. Et meget grundlæggende eksempel er, at når man køber en stol, som en privatperson har sammensat, og som man har til hensigt at sælge videre, er der en klar forventning om, at købet vil give en fremtidig fortjeneste.

I andre tilfælde kan det være vanskeligere, men så skal man se på det ud fra reglen om, at købet skal være nødvendigt for at drive virksomheden. Som at betale elregningen for lokalerne, købe printerpapir og kuglepenne osv.

Her er, hvad Skattestyrelsen siger om udgifter: “Du kan trække alle udgifter fra, som er nødvendige for at drive din virksomhed. Men der er mange grænsetilfælde. I nogle tilfælde skal indtægten eller udgiften indgå i andre indkomstkategorier end erhvervsaktiviteter. I andre tilfælde grænser udgiften til personlige udgifter, som aldrig kan trækkes fra. Erhvervsudgifter omfatter tab, der er opstået i virksomheden, medmindre der er særlige grunde til, at de ikke kan trækkes fra.”

De ikke-fradragsberettigede omkostninger vedrører primært udgifter i forbindelse med stiftelse af selskaber, bøder, gaver og repræsentation. En mere detaljeret gennemgang af, hvad der er og ikke er fradragsberettiget for en virksomhed, kan findes her.

“Jeg ønsker at købe et produkt for ca. 150000-200000 fra en privatperson, og jeg har penge i virksomheden, er en kvittering for købet nok til regnskabet?”

KRAV TIL FAKTURA

Du skal modtage en “rigtig” faktura fra den private person. En simpel kvittering, en håndskrevet bekræftelse eller en forenklet faktura kan kun udstedes for beløb på op til 3 000 DKK. Derfor skal der oprettes en rigtig faktura, f.eks. ved hjælp af fakturaskabelonerne her.

På den sidan finns också regler för vad som måste vara med på fakturan där det viktigaste är:

 • Virksomhedens navn og adresse
 • Virksomhedens registreringsnummer (cvr-nr. eller SE-nr.)
 • Fortløbende nummer (fakturanummer)
 • Udstedelsesdato (fakturadato)
 • Mængden og arten af de leverede varer/omfanget eller arten af de leverede ydelser
 • Det samlede omsætningsbeløb og momsbeløbets størrelse.

“Kan jeg også fratrække dette beløb, når jeg udarbejder årsregnskabet for at nå frem til årets resultat?”

MEDTAGE OMKOSTNINGERNE I ÅRSREGNSKABET

Ja, du kan bogføre denne faktura, så længe købet er relateret til din virksomheds aktiviteter, som jeg har beskrevet ovenfor. Den indgår derfor som en udgift i årsregnskabet og reducerer det overskud, som du betaler skat af.

Author: Momsviden

2 thoughts on “Er det muligt at registrere køb af varer og tjenesteydelser fra privatpersoner?

 1. hej, jeg vil gerne starte en aps, forretningsmodellen går ud på at vi vil købe brugt tøj af privatpersoner gennem trendsales og sælge det over vores hjemmeside er der nogle ting vi skal være ekstra opmærksomme på ift. lovgivning, moms osv?

  1. At oprette et APS-selskab i Danmark for at købe brugt tøj fra privatpersoner via Trendsales og sælge det via din egen hjemmeside er et stort spørgsmål, som ville kræve sin egen artikel, eller måske en hel bog :).

   Hvis du starter et selskab med begrænset ansvar (ApS), skal du have en kapital på mindst 40.000 kr.

   Du skal registrere selskabet hos Erhvervsstyrelsen, hvor alle selskaber bliver registreret. Det sker i CVR-registret, “Det Centrale Virksomhedsregister”. Læs mere på
   https://erhvervsstyrelsen.dk/virksomhedsregistrering

   Alle erhvervsdrivende i Danmark har pligt til at føre regnskab, så alle økonomiske aktiviteter i løbet af året bliver dokumenteret. Regnskabet skal føres i overensstemmelse med den danske bogføringslov. Læs mere på
   https://erhvervsstyrelsen.dk/bogfoering

   Brugtmoms: Hvis du sælger varer, som der allerede er betalt moms af, kan du bruge en såkaldt brugtmomsordning i stedet for almindelig moms. Det kan være relevant for brugt tøj, du køber fra private. Læs også dette
   https://momsviden.dk/bmo-brugtmomsordningen-og-import/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *