Omsætning vs. salg

Omsætning. Hvad er omsætning? Er omsætning det samme som salg? Hvad er forskellen mellem omsætning og overskud? Hvad er overskuddet X, hvis omsætningen er Y? Kan du selv beregne en virksomheds overskud, hvis du kun kender omsætningen?

Når vi i økonomi taler om omsætning, mener vi normalt en virksomheds samlede omsætning, som næsten er det samme som det samlede salg. En virksomheds omsætning er den samlede indtægt fra salg af varer og tjenesteydelser i en given periode, ofte inden for et år.

Er momsen inkluderet i omsætningen?

Nej, omsætningen er salget minus moms på de solgte varer og tjenesteydelser. For at være præcis og for at bruge økonomernes ord er omsætningen en virksomheds nettoomsætning i henhold til den årlige skattelovgivning. I praksis betyder det, at du lægger alt det, du sælger, sammen, trækker utgående momsen fra og fratrækker rabatter (kontantrabatter) og andre afgifter, der er inkluderet i prisen (f.eks. punktafgifter). Du skal også fratrække salg til personalet til kostpris eller indkøbspris. Omsætningen er derfor ikke helt det samme som det samlede salg eller det beløb, der er faktureret til kunderne. I daglig tale anvendes det samlede salg og omsætning dog som synonymer. Ændringer i din virksomheds omsætning er et mål for dens vækst. Bankerne kan også være interesseret i omsætningsvækst, f.eks. for lån. Hvis din virksomheds omsætning overstiger 700.000,00 €, vil regnskabskravene også stige. I så fald skal du udarbejde et årsregnskab i overensstemmelse med regnskabsloven.

Omsætningen fremgår af resultatopgørelsen, hvor alle indtægter opføres i regnskabet fra og med 1.

Omsætning indgår i mange af en virksomheds resultatindikatorer

Omsætning / antal ansatte

Denne resultatindikator fortæller dig meget om din virksomhed. Hvis man dividerer omsætningen med antallet af medarbejdere, får man et vigtigt og interessant resultat: produktivitet!

En virksomhed kan generere en stor omsætning og dermed have en høj omsætning, men hvis man dividerer omsætningen med antallet af ansatte, kan man få et meget lille tal. Dette er almindeligt i udviklingslande, hvor der er behov for mange mennesker til at udføre arbejdet manuelt. En indisk tæppevirksomhed med 100 ansatte, der producerer tæpper, har en lav produktivitet sammenlignet med en europæisk virksomhed, der producerer tæpper med tre ansatte og automatiserede maskiner.

Høj produktivitet = rigt land

Produktivitet er langt den vigtigste målestok for et lands levestandard. Når man sammenligner økonomierne i de moderne vestlige lande med økonomierne i udviklingslandene, er forskellen i produktivitet som nat og dag. For at forvandle et udviklingsland til en moderne økonomi er det nødvendigt at øge og forbedre produktiviteten konstant. Dette er lykkedes godt i de såkaldte asiatiske tigerøkonomier og i lande, der er steget fra fattigdom til velstand på få årtier: Singapore, Sydkorea, Taiwan og flere regioner i Kina samt Irland i 1990’erne og 2000’erne. I dag har Vietnam f.eks. et stort potentiale til at blive en tigerøkonomi. Borgerne i disse lande har også opnået en større købekraft sammenlignet med andre lignende lande. Når borgerne i disse lande med en hurtig produktivitetsudvikling nu rejser til udlandet som turister, har de mulighed for at købe mange flere og dyrere produkter end for få årtier siden – takket være væksten i produktiviteten i samfundet!

Automatisering = velstand

Det faktum, at Danmark længe har erstattet arbejdstagerne med maskiner, er ikke en negativ udvikling i samfundet, men bør ses som en positiv ting. Denne form for udvikling øger velfærden i samfundet. Tværtimod er udviklingen af flere og flere lavtlønsjobs i samfundet med billig arbejdskraft fra Bulgarien, Rumænien eller flygtninge fra Afghanistan, Irak og Syrien ikke en positiv udvikling, da det reducerer den økonomiske produktivitet. Høj indvandring er forbundet med risikoen for en nedgang i produktiviteten på grund af arbejdskraftens lave kvalifikationer, hvilket kan forvandle Danmark fra en nordisk løve til en langsom dovendyr. Desværre er dette perspektiv ikke forstået af mange politikere og “eksperter”, men i Danmark har vi haft nogle mere fornuftige politikere end i mareridtet Sverige..

Overskud/omsætning

Overskud (virksomhedens overskud før skat) divideret med omsætningen viser, hvor meget du tjener på hver øre, du sælger for. Den viser også, hvor meget råderum virksomheden har til at foretage investeringer, afskrive (nedskrivninger) eller udbetale udbytte. En enkeltmandsvirksomhed har normalt ikke mange udgifter og kan ofte opkræve høje priser. Høje indtægter og lave udgifter giver et højt tal for omsætningsindikatoren sammenlignet med f.eks. en børsnoteret virksomhed, hvis normale værdi måske ligger på mellem 5-20 % for denne indikator. Hvis forholdet er højere end dette, er det ofte en bank eller et ejendomsselskab. Ellers bør du tage hensyn til virksomhedstypen, når du vurderer, om en resultatindikator er god eller dårlig. Den procentdel, der opnås ved at sammenligne omsætning og overskud, viser også virksomhedens fortjenstmargen eller EBITDA (ved beregning af et børsnoteret selskabs overskud foretages der visse justeringer, f.eks. for husleje og gæld, som forårsager forskellen mellem fortjenstmargen og EBITDA). For en lille privat virksomhed er disse udtryk dog ofte det samme).

Er overskud og omsætning det samme?

Nej, overskud er indtægter minus udgifter i virksomhedens resultatopgørelse. Omsætningen er blot indtægterne, som faktisk udgør halvdelen af resultatopgørelsen. Omsætningen er blot de penge, der kommer ind i virksomheden i en given periode, dvs. hvor meget salget er eksklusive moms.

Omfatter omsætningen både salg af varer og salg af tjenesteydelser?

Ja, alt salg er medregnet i omsætningen.

Omfatter omsætningen både fakturerede indtægter og kontante indbetalinger?

Ja, der er ingen forskel på, om om omsætningen faktureres på en faktura eller betales direkte kontant.

Hvorfor nævnes omsætning ofte, når man taler om den administrerende direktør eller virksomheden?

Omsætningen er en slags målestok for, hvor stor og indflydelsesrig en virksomhed er, eller hvor vigtig og indflydelsesrig en bestemt direktør er. En højere omsætning betyder, at personen eller virksomheden har ansvaret for en større organisation eller virksomhed. Hvis det er lykkedes den administrerende direktør at øge omsætningen fra 1 til 2 millioner, kan det ikke betale sig for den større virksomhed at ansætte den administrerende direktør endnu, fordi en person, der har øget omsætningen fra 100 til 150 millioner, er endnu mere indflydelsesrig. Det skyldes, at den pågældende administrerende direktør har haft et mere komplekst ansvar og en mere kompleks opgave. Når man evaluerer ledere i offentlige organisationer, taler man ofte om, hvor mange penge de har været ansvarlige for. Offentlige organisationer har ofte kun få salgsmuligheder – midlerne bruges fra et bestemt forudbestemt budget, hvilket gør dette begreb vigtigere end omsætning.

Hvad er omsætning og salg på engelsk?

Omsætning hedder Turnover (i England), Revenue (i USA) og Salg hedder Sales.

Author: Momsviden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *