Topskattegrænse 2021

Statsskat 2021. Hvornår betales statslig indkomstskat i 2021? Hvad er brudpunktet i 2021? Hvad er grænserne for månedslønnen for 2021? Hvornår skal jeg begynde at betale statslig indkomstskat? Bliver topskatten fjernet i 2021? Ved hvilket beløb skal jeg betale topskat? Hvor meget kan jeg tjene i 2021 uden at betale skat?

Se Topskattegrænse 2022 her

Indkomstskat i 2021

Topskatten begynder at blive betalt på:

Årlig indkomst på: 591500

Månedsløn: 49300

Beregning af indkomstskat

I 2021 betaler du en føderal indkomstskat på 12,09%.

§5. Indkomstskat til staten beregnes som summen af

1) bundskat efter § 6,

2) topskat efter § 7,

3) udligningsafgift i henhold til § 7a,

4) sundhedsbidrag efter § 8,

5) skat på aktieindkomst i henhold til afsnit 8a,

6) skat på CFC-indkomst efter afsnit 8b og

7) skat svarende til den kommunale indkomstskat i henhold til § 8c.

§ 6. Skatten efter § 5, stk. 1, beregnes med den i stk. 2 nævnte procentsats af den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst.

Paragraf 2. For indkomståret 2021 er procentsatsen 12,09. For indkomståret 2022 og efterfølgende indkomstår er procentsatsen 12,10. For personer, der ikke skal betale indkomstskat efter § 8c eller kommunal indkomstskat efter den kommunale indkomstskattelov, er procentsatsen for indkomståret 2021 4,09. For indkomståret 2022 og efterfølgende indkomstår er procentsatsen 4,10.

Paragraf 3. Hvis en gift person har negativ nettokapitalindkomst, modregnes dette beløb i den anden ægtefælles positive nettokapitalindkomst, inden skatten efter stk. 1 og 2 beregnes. Det er en forudsætning, at ægtefællerne er samlevende ved udgangen af indkomståret.

Beskrivelse af tærskelværdier for indkomståret 2020 findes her

Tærskelværdierne er typisk blevet forhøjet med 1 % om året i de seneste år. Når indkomstgrænse hæves mindre end reallønsstigningen, betyder det i praksis, at flere mennesker kommer over tærsklen og betaler mere i skat.

Hvornår begynder du at betale topskat?

Efter bundgrænse efter fradrag af AM-bidrag.

Når du tjener mere end 544800 Kr i 2021, skal du betale en ekstra skat på 15 % af det overskydende beløb over denne grænse.

(på grund af personfradrag kan du effektivt tjene omkring 591500 kr. uden at betale yderligere statslig indkomstskat (topskat), dette tal kaldes topskattegrænsen).

Hvornår begynder du at betale kommuneskat?

Når du har en indkomst eller et overskud over bundfradraget i Danmark, skal du straks deltage i finansieringen af dit lokalsamfund via kommuneskat. Det kan variere meget afhængigt af, hvor du bor.

Personfradrag 2021: 46700

Så du kan tjene 46700 kr. i 2021 uden at skulle betale skat!

Beregne din skat

Beregn, hvor meget skat du skal betale her

Begrænsninger for personer med en enkeltmandsvirksomhed

Brydepunkter er identiske for personer med en enkeltmandsvirksomhed som for en almindelig lønmodtager.

Hvad er den kommunale skattesats?

Byrådsskatten bestemmes af, hvor du eller din virksomhed er registreret. I 2021 er den gennemsnitlige lokale skattesats 24,97 %.

Du kan finde alle lokale skatter for 2021 her

Author: Momsviden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *