BMO (Brugtmomsordningen) og import

Brugtmoms og moms. Hvordan forholder det sig med moms når man videresælger varer ifølge brugtmomsordningen? Skal ordningen benyttes ved betaling af importmoms? Hvilke risici skal der tages hensyn til i benyttelse af brugtmomsordningen på varer som er købt fra firmaer i andre EU-lande? Må ordningen anvendes i forbindelse med videresalg af importvarer?

”Hej, Hvis man køber en brugt vare til sit firma fra en privatperson uden for EU – og dermed ikke får momstillæg på indkøbsfakturaen, men derimod skal betale importmoms – gælder, i det tilfælde, benyttelse af almindelig moms på varen når den sælges videre eller gælder brugtmomsordningen?”

Brugte varer fra privatpersoner

Brugtmomsordningen giver sælgeren mulighed for kun at beregne moms af avancen (dvs. fortjenesten) i stedet for af hele salgsprisen.

For at det skal være muligt at anvende brugtmomsordningen kræver det at sælgeren du har købt varen fra, har skrevet ”brugtmomsordning” eller ”margin-scheme” på sine fakturaer. De får heller ikke lov til at printe dit DK-VAT-nr. Du er selv forpligtet til at undersøge hvordan sælgeren har håndteret momsen i sit hjemland for at kunne benytte brugtmoms.

Som jeg tolker det, gælder det privatpersoner som ikke er momsregistreret, men som har solgt varer til dig uden at tilføje moms – du skal derfor betale dansk importmoms. Dermed skal du sælge varen med almindelig moms i Danmark.

Brugtmoms kan kun benyttes i EU, og dermed ikke på importvarer fra sælgere uden for EU.

Reglerne om brugtmomsordningen findes i ML §§ 69 -71, der implementerer momssystemdirektivets artikel 311-343.

Undtagelse for BMO

SKAT kan efter din ansøgning beslutte at forhandlere må benytte brugtmomsordningen vid salg af kunst, samlerobjekt og antikviteter som du selv har importeret. Uden den beslutning må du ikke benytte dig af brugtmoms ved salg.

Fælles ved de typer af indkøb, der kan omfattes af brugtmomsordningen, er, at der ikke er deklareret moms ved indkøbet (Se ML § 69, stk. 1). Dog kan brugtmomsordningen anvendes, selv om der er opkrævet moms efter reglerne i ML § 30, stk. 1 (udlejningsvirksomheders og køreskolers salg af motorkøretøjer) og ML § 30, stk. 3 (kunstneres førstegangssalg af egne værker). Se C-264/17 Mensing. Det samme gælder kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter, som videreforhandleren selv har indført. Se ML § 69, stk. 2. I disse tilfælde er købsmomsen kendt, og det er derfor en betingelse for at anvende brugtmomsordningen, at denne moms ikke er fratrukket. 

Når du ikke kan bruge BMO skal du enten betale importmoms når du modtager varen, eller du skal anvende reglerne for omvendt gebyr (reverse charge) og selv beregne moms ved køb.

Author: Momsviden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *