Artikel 44 og 196 i Rådets direktiv 2006/112/EF

Artikel 44 og 196 i EU’s momsdirektiv. Du har måske bemærket kryptiske henvisninger på fakturaer fra virksomheder i andre lande på dine leverandørfakturaer? Henvisninger til en artikel 44 i Rådets direktiv 2006/112/EF og lignende? Hvad er det for noget mærkeligt afsnit, spørger du måske? Det handler om, hvordan moms håndteres ved salg af tjenesteydelser inden for EU.

Artikel 44 og 196 i praksis

Så hvad betyder Artikel 44 og 196 i praksis? For at sige det enkelt og kortfattet går det hele ud på, at du som sælger af en tjenesteydelse til en virksomhed i et andet EU-land skal oplyse, hvorfor du ikke fakturerer med moms. Hvis du sælger en tjenesteydelse til en kunde i EU, f.eks. en virksomhed i Tyskland. I så fald skal du normalt ikke lægge moms på fakturaen.

Bemærk, at dette er ved at ændre sig med EU’s overgang til destinationsprincippet for moms. Fra den 1. juli 2021 skal du begynde at fakturere B2C-kunder, dvs. private kunder i andre EU-lande, med moms i kundens land. Med andre ord: tysk moms til tysk kunde. I 2022 er det planen, at alle varer og tjenesteydelser til både virksomheder og privatpersoner i andre lande skal følge dette princip. Det er dog sandsynligt, at der stadig vil være mulighed for at anvende reglerne om omvendt betalingspligtB2B-transaktioner. Det er dog uklart, hvordan det præcist vil fungere i skrivende stund.

Hvordan udfylder du momsrapporten, når du sælger tjenester til EU-kunder?

Hvordan du udfylder momsangivelsen, når du sælger tjenesteydelser inden for EU. Der finder du flere oplysninger om salg af varer og tjenesteydelser inden for EU. Du kan også finde flere eksempler på, hvordan du udfylder Momsangivelsen ved import/eksport af varer/tjenesteydelser.

Periodisk oversigt

Når du sælger en vare eller tjenesteydelse inden for EU og ikke fakturerer moms (på normal vis). Så er du også forpligtet til at foretage en yderligere form for indberetning til Skatteforvaltningen. Her kan du se Skat.dk oplysninger om periodiske opgørelser (listeindberetning). Du skal derfor oplyse værdien af de solgte varer og/eller tjenesteydelser. Du rapporterer månedligt eller kvartalsvis afhængigt af disse kriterier:

  • Varer = hver måned
  • Tjenesteydelser = kvartalsvis
  • Både varer og tjenesteydelser = månedlig

Hvornår skal EF-salgslisten indberettes?

Du skal indberette periodisk opgørelse (Listeindberetning, EC-salgsliste) omkring den 20, hvis den er på gammeldags papir, eller den 25, hvis du er moderne og digital.

Hvad skal du skrive på fakturaen, når du fakturerer en kunde i et andet EU-land?

Ud over de sædvanlige formelle krav til fakturaer skal du også begrunde, hvorfor du ikke lægger dansk moms på fakturaen. En af de i punkt 1-3 nævnte sætninger skal anføres på fakturaen. Du kan vælge, hvad du vil, men hvis du fakturerer en udenlandsk kunde, kan det være nyttigt for dem at forstå teksten, så valgmulighed 2 eller 3 er at foretrække i de fleste tilfælde. Linje 3 er den mest almindelige, men du kan også finde andre variationer af disse, som er mere eller mindre hjemmelavede.

  • 1. Omvendt betalingspligt (skattepligt), § XX; Momsloven.
  • 2. Reverse charge, article 9 (2) (e), 6th VAT-directive.
  • 3. General rule for services, article 44 and 196 Council Directive 2006/112/EC (Reverse charge).
  • Angiv også køberens momsnummer på fakturaen

Læs mere Reverse charge och omvendt betalingspligt her

Mange virksomhedsejere river sig i håret af fortvivlelse over denne maksimering af administrationen, som EU elsker at kaste over virksomhederne. Måske er det derfor, at så mange mænd bliver skaldede? Det er vel også EU’s skyld! Langt fra alle virksomheder har forstået dette system, nogle ved ikke engang, at de skal skrive en begrundelse, og andre fakturerer med deres sædvanlige indenlandske moms, selv til udenlandske købere. Hvis du har arbejdet i finansafdelinger i multinationale virksomheder, har du set mange eksempler på, hvor svært og uforståeligt mange virksomhedsejere finder det. Især mindre virksomheder, som ikke har juridiske eksperter til rådighed, kan finde på alle mulige ting på dette område. Derudover er der mange direktiver og paragraffer, især hvis man kommer ind på områder som transport, mellemmandstjenester og varer og tjenester, der eksporteres ud af EU og anses for at blive handlet uden for EU, så bliver det vanskeligere. Men pas på, hvis du får en udenlandsk faktura med moms, for så bliver det en omkostning for dig, da du ikke kan trække momsen fra hos Skatt.dk. Den virksomhed, der udsteder en faktura til dig med udenlandsk moms (f.eks. en virksomhed i Tyskland, der fakturerer med tysk moms), skal kunne fortælle dig i detaljer, hvorfor de er forpligtet til at fakturere moms i disse tilfælde. Det kan være, at de ikke har dit momsnummer og betragter dig som en privatperson. I så fald skal virksomhederne tilføje deres lands moms, når de fakturerer, selv i udlandet. Bemærk dog, at der vil være nye regler 2015 for fakturering til privatpersoner inden for EU. For større beløb skal du returnere fakturaen, anmode om kredit og få udstedt en ny faktura. Det er ikke altid muligt, og der er en nødløsning, hvor du kan kræve momsen tilbage fra sælgers skattekontor i hjemlandet. Anmod om en “Momsgodtgørelsesansøgning” fra skattekontoret i det pågældende land.

RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EF

RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (læs den originale tekst her)

Nøgleord: Momsdirektiv 44, 196, Artikel 44 og 196, 2006, 112, EF, Momsdirektiv, EU momsdirektivet og salg af tjenesteydelser eu.

Author: Momsviden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *