Momssatser i Tyskland 2024

Moms i Tyskland (MwSt/USt). Hvad er momssatsen i Tyskland? Hvor høje er salgsafgifterne i Tyskland? Hvor mange reducerede momssatser er der i Tyskland? Hvor finder jeg grænseværdien for fjernhandel i Tyskland?

Nyheder om moms i Tyskland

Den midlertidige momsnedsættelse for pubber, restauranter og caféer udløber den 1. januar 2024.

Tyskland vil fremme den økonomiske genopretning efter koronapandemien ved at sænke momssatserne fra 1. juli 2020 til 31. december 2020.

Standard momssats reduceres fra 19% til 16%. Den reducerede sats falder fra 7% til 5%. Mad catering vil blive opgraderet fra 19% til 5%. Den reducerede sats for at tage mad med at gå er allerede 7% og vil nu være 5%. Omklassificering af mad til fælles catering vil tage et helt år fra 1. juli 2020 til 1. juli 2021.

Alle onlinebutikker er nu (2019) ansvarlige for at sikre sig, at momsen bliver betalt.

Tyskland har ændret fortolkningen af reglerne for at levere produkter fra et tysk lager. Ændringen af den juridiske definition indebærer, at det fremover vil være muligt at angive og deklarere salg af varer fra et tysk lager til en tysk virksomhed som et “Momsfrit salg indenfor EU”; når man sælger fra et selskab baseret udenfor Tyskland, men har et lager i Tyskland. Som en konsekvens heraf behøver nogle ikke-tyske virksomheder ikke længere at være momsregistrerede i Tyskland. Før 2017 sagde reglerne og fortolkningerne af dem, at leverancer fra et tysk lager altid krævede en tysk momsregistration. Sådan er det ikke længere.

Momssatser i Tyskland

Det tyske marked er verdens fjerdestørste økonomi. Derfor er det naturligt, at mange europæiske mindre virksomheder er interesserede i det tyske marked. Det medfølger, at der også er brug for information om de tyske momssatser på dansk. Hvilke momssatser findes der i Tyskland? Hvad er standardmomsen i Tyskland? Hvad er momsen på digitale tjenester i Tyskland?

Det tyske Moms talformat

Formatet for EU-Moms nummer i Tyskland: DE000000000

Hvad er standardmomsen i Tyskland?

Standard momssats i Tyskland: 19%

Hvad er den reducerede momssats i Tyskland?

Reduceret momssats i Tyskland: 7%

Varer inkluderet i den reducerede moms er: Mad, Planter, Dyr, Bøger, Entrebilletter, Kunst solgt af kunstneren selv, Passagertransport op til 8 km og hoteller (men services i forbindelse med hoteldrift er ikke inkluderet af den lavere momssats, det betyder at morgenmad, parkering, minibar, spa, osv. har 19% moms). Man ser ofte en ekstra “Kurtaxe” (lokal turistskat) på mellem €3-5 for hotelophold.

Momssatser for alle EUs medlemslande

Produkter med reduceret momssats i Tyskland (7%)

Lfd.

Nr.

Beskrivelse

1

Livende dyr, det vil sige

a)

(slettet)

b)

Mules og muldyr

c)

Rovdyr, herunder racerene avlsdyr,

d)

Domestiske svin, herunder racerene avlsdyr

e)

Får, herunder racerene avlsdyr,

f)

Tamgette, herunder racerene avlsdyr,

g)

Fugle (høns, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns),

h)

Kanin,

i)

Duvor,

j)

Bin,

k)

Uddannede førerhunde for blinde

2

Kød og spiselige slagtebiprodukter

3

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, undtagen prydfisk, hummere, østers og snegle

4

Mælk og mejeriprodukter; fugleæg og æggeblommer, undtagen uspiselige æg og æggeblommer uden skal; naturlig honning

5

Andre varer af animalsk oprindelse, nemlig

a)

kød af tamkvæg og fjerkræ,

b)

(slettet)

c)

rå knogle

6

Løg, løg, knolde, rodknolde og jordstængler, i hvile, i vækst eller i blomst; planter og rødder af cikorie

7

Andre levende planter, herunder deres rødder, stiklinger og transplanter; svampemycel

8

Blomster og blomsterknopper, afskårne, til buketter eller til pynt, friske

9

Blomster, grene og andre plantedele uden blomster eller blomsterknopper, græs, mosser og laver, til buketter eller til pynt, friske

.

10

Grøntsager, planter, rødder og knolde, der anvendes til ernæringsformål

a)

Potatis, friske eller kølede,

b)

Tomater, friske eller kølede,

c)

Kogning af løg, skalotteløg, hvidløg, porrer og andre grøntsager af arten Allium, friske eller kølede,

d)

Kålblomster, blomkål, blomkål, kålrabi, savojkål og lignende spiselige kålfrugter, friske eller kølede,

e)

Salat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter), frisk eller kølet,

f)

Grøntsager og spiselige gulerødder, roer, roer, rødbeder, rodfrugter, knoldselleri, radiser og lignende spiselige rødder, friske eller kølede,

g)

agurker, friske eller kølede,

h)

Leguminer, også afskallede, friske eller kølede, også afskallede,

i)

Andre grøntsager, friske eller kølede,

j)

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne,

k)

Partikler, foreløbigt konserveret (f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger), men som ikke umiddelbart er egnet til umiddelbar fortæring,

l)

Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte,

m)

Tørrede bælgfrugter, afskallede, også flåede eller knuste,

n)

Gartherd-svampe

11

Spiselige frugter og nødder

12

Koffe, te, mate og krydderier

13

Calcium

14

Mølleriprodukter, nemlig

a)

Kornmel,

b)

Grynmel af korn, mel og pellets,

c)

Korn, bearbejdet på anden måde; kim af korn, hele, knuste, i flager eller formalet

15

Mel, mel, pulver, flager, flager, korn og pellets af kartofler

16

mel, mel og pulver af tørrede bælgfrugter og mel, mel og pulver af spiselige frugter

17

Stivelse

18

Olivenfrø og olieholdige frugter samt mel heraf

19

Såning af frø, frugter og sporer, til såning

20

(slettet)

21

Rosmarin, brombær og basilikum i præsentationer til køkkenbrug, samt dost, mynte, salvie, kamilleblomster og husets te

22

Johnny bread og sukkerroer, friske eller tørrede, også formalede; frugtsten og andre vegetabilske produkter (herunder ikke-brændte cikorierødder af arten Cichorium intybus sativum) af den art, der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ikke andetsteds tariferet; undtagen tang, tang og sukkerrør

23

Pulver og spåner af korn og forskellige planter, der anvendes til foder

24

Pektiner, pektinater og pektater

25

(slettet)

26

Et spiselige animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier, også forarbejdet

a)

Svinemørbrad, andet svinefedt og fjerkræfedt,

b)

fedt af hornkvæg, får eller geder, afsmeltet eller ekstraheret med opløsningsmidler,

c)

Presstalg,

d)

Fedtstoffer Vegetabilske olier og fedtstoffer samt fraktioner heraf, også raffinerede,

e)

Dyre eller vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, interesterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke yderligere tilberedte, undtagen hydreret ricinusolie (såkaldt “opaline wax”),

f)

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer eller olier, undtagen af støbeolier

27

(slettet)

28

Kød, fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, undtagen kaviar og tilberedte eller konserverede hummere, hummere, østers og snegle

29

Sukker og sukkervarer

30

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao

31

Præparater af korn, mel, stivelse eller mælk; bageriartikler

32

Præparater af grøntsager, frugt, nødder eller andre plantedele, undtagen frugt- og grøntsagssaft

33

Formidling af forskellige madtilberedninger

34

Vand, undtagen – drikkevand, herunder kildevand og bordvand, der markedsføres i færdigpakket form med henblik på levering til forbrugeren, – vand til medicinsk brug og – damp

35

Mælkebaserede blandede drikkevarer, der indeholder mindst 75 % mælk eller mælkeprodukter (f.eks. valle) i det færdige produkt

36

køkkeneddike

37

Restprodukter og affald fra fødevareindustrien; tilberedt dyrefoder

38

(slettet)

39

Spis salt, ikke i vandig opløsning

40

a)

kommercielt ammoniumcarbonat og andre ammoniumcarbonater,

b)

Natriumhydrogencarbonat (natriumbicarbonat)

41

D-glucitol (sorbitol), også tilsat saccharin eller salte heraf

42

Ethtisk syre

43

Natriumsalt og kaliumsalt af saccharin

44

(slettet)

45

Dyre eller vegetabilske gødningsstoffer, bortset fra guano, også blandet sammen, men ikke kemisk behandlet; gødningsstoffer fremstillet ved blanding af animalske eller vegetabilske produkter

46

Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer, i former eller pakninger til madlavning

47

Gelatine

48

Træ, specifikt

a)

Brændsel i form af træstammer, pinde, kviste, bøller, bøsser, kvas eller lignende former,

b)

savsmuld, træaffald og skrot, også agglomereret til træstammer, briketter, pellets eller lignende former,

49

Bøger, aviser og andre grafiske produkter, med undtagelse af produkter, for hvilke der gælder begrænsninger, der er skadelige for mindreårige medietagere eller oplysningspligt i henhold til § 15, stk. 1-3 og 6, i den ændrede lov om beskyttelse af unge, og publikationer, der primært tjener reklameformål (herunder rejsereklamer), nemlig

a)

Bøger, brochurer og lignende tryksager, også i hæfte-, ark- eller folioform, bestemt til brochurer, indpakning eller indbinding, samt aviser og andre tidsskrifter, som er indbundne eller i samlinger med mere end ét nummer i et fælles omslag (bortset fra dem, der hovedsagelig indeholder reklamemateriale)

b)

Aviser og andre tidsskrifter, med eller uden billeder eller reklamer (undtagen reklametidsskrifter, reklameaviser og lignende, der hovedsagelig indeholder reklamer)

c)

Billedalbums, billedbøger, tegne- og malebøger til børn,

d)

Notater, håndskrevne eller trykte, også med billeder, også indbundne,

e)

Kartografiske produkter af enhver art, herunder vægkort, topografiske planer og globusser, trykte,

f)

stempler og lignende (f.eks. førstedagsbreve, brevpapir) som samlerobjekter

50

Disketter, bånd, ikke-flygtige halvlederlagringsenheder, “smart cards” og andre lydbærere eller lignende optagemedier, der udelukkende indeholder lydoptagelser af oplæsning af en bog, undtagen produkter, der er omfattet af restriktioner som værende skadelige for mindreårige. Der er underretningspligt i henhold til § 15, stk. 1-3 og stk. 6, i ungdomsbeskyttelsesloven med senere ændringer.

51

Hjulestole og andre køretøjer til handicappede, med eller uden motor eller andre mekaniske fremdrivningsmidler

52

Kropssubstitutter, ortopædiske hjælpemidler og andre ortopædiske anordninger og anordninger til korrektion af funktionelle fejl eller svagheder hos mennesker, nemlig

a)

Kunstled, undtagen dele og tilbehør,

b)

Orthopædiske artikler og andre ortopædiske produkter, herunder krykker og medicinske kirurgiske bælter og bandager, undtagen dele og tilbehør,

c)

Proteser, undtagen dele og tilbehør,

d)

Høreapparater, pacemakere og andre anordninger, der er beregnet til at afhjælpe funktionsfejl eller svagheder, og som skal bæres i hånden eller på kroppen eller implanteres i kroppen, undtagen dele og tilbehør

53

Artefakter, nemlig

a)

Malerier og tegninger, der er skabt helt i hånden, samt collager og lignende dekorative kunstværker,

b)

Originale sting, snit og litografier,

c)

Originale produkter af skulptur, lavet af alle slags stoffer

54

Samlerobjekter,

a)

zoologiske, botaniske, mineralogiske eller anatomiske samlinger og samlinger af denne art,

b)

af historisk, arkæologisk, palæontologisk eller etnologisk værdi,

c)

med møntværdi, nemlig

aa)

Ingyldige pengesedler, herunder frimærkepenge og papirvaluta,

bb)

Mønter af ædle metaller,

cc)

mønter og medaljer af ædle metaller, hvis beskatningsgrundlaget for salget af disse genstande er mere end 250 procent af metallets værdi eksklusive moms, beregnet på grundlag af finvægten

55

Menstruationshygiejneprodukter, nemlig

a)

hygiejniske hygiejnebind (liners) og tamponer af alle slags stoffer,

b)

Hygiejneartikler af plast (menstruationskopper, menstruationssvampe),

c)

Blødt hygiejnebind af gummi (menstruationskopper),

d)

Naturlige svampe af animalsk oprindelse (menstruationssvampe),

e)

Periodiske underbukser (trusser og andre underbukser med en absorberende indsats til flere anvendelser).

Tysk momssats for digitale tjenester

Hvis man har solgt apps, computerspil, billeder, musik (e-tjenester), bør man bruge den tyske momssats på 19% når man beregner momsen for kunden. Som du måske ved, skal virksomheder nu udregne og indsamle moms fra kunden, når de sælger digitale tjenester til enkeltpersoner – baseret på momssatsen i kundens land (MOSS-ordningen).

Har du brug for hjælp til at administrere moms og GST på digitale tjenester og elektroniske tjenester? Leder du efter en service, der kan fakturere moms baseret på kundens land? Prøve denne service!

Grænseværdien for fjernhandel til Tyskland

Hvad er beløbsgrænsen for fjernsalg til Tyskland? Hvis man har handlet med Tyskland med samlet salg over € 100000, så skal man momsregistreres i Tyskland og betale og indberette moms i Tyskland til de tyske skattemyndigheder.

Grænseværdien for registrering af fjernsalg: € 100000

Har du brug for hjælp til at administrere moms og GST på digitale tjenester og elektroniske tjenester? Leder du efter en service, der kan fakturere moms baseret på kundens land? Prøve denne service!

Hvordan momsregistrerer man sig i Tyskland?

En særlig ting ved momsregistrering af udenlandske virksomheder i Tyskland er at man bliver anvist til et specifikt lokalt skattekontor afhængig af hvilket land ens virksomhed er placeret i. Der er ikke et centralt kontor til at styre momsregistreringerne for udenlandske virksomheder. For eksempel bliver finske og norske virksomheder behandlet af skattekontoret i Bremen, danske virksomheder af skattekontoret i Flensburg, estiske virksomheder af Rostock kontoret og svenske virksomheder af Hamburg-Nord.

Se en fuldstændig liste over kontaktoplysninger for de tyske skattemyndigheder og individuelle kontorer for udenlandske virksomheder baseret på hvilket land de kommer fra

Momsundtagelser i Tyskland

Der er to momsundtagelser i Tyskland, som kun få er opmærksomme på. Hvis man sælger til den tyske region  Helgoland, en ø sydvest for Danmark som har skiftet nationalt tilhørsforhold flere gange, er det nødvendigt, at man overvejer hvordan man holder styr på moms og faktureringer. Øen er nu formelt en del af Schleswig-Holstein og Tyskland, men er ikke inkluderet i EUs momsområde. Den anden undtagelse er området Büsingen am Hochrhein, som ligger i Schweiz umiddelbart syd for den tyske grænse. Formelt er området en del af Tyskland, men økonomisk er det en del af Schweiz, hvilket betyder at det regnes for at være udenfor EUs momsområde med hensyn til skatter.

Hvis du sælger til en af disse to tyske områder, regnes det for eksport udenfor den Europæiske Union (sammenligneligt med den finske ø Åland). Hvis du køber fra en virksomhed indenfor disse områder, er det import til EU fra et land udenfor EU, set ud fra en moms-synsvinkel.

Hvor kan jeg kontrollere tyske momsnumre?

Tyske momsnumre kan kontrolleres her

Den Europæiske Unions toldområde og momsområde

Se en forklaring over hvilke områder der er inkluderet i EUs momsområde

Hvordan skal virksomheder i Danmark fakturere kunder i Tyskland?

B2B: Danmark ⇨ Tyskland. Til en virksomhedsfaktura ekskl. Moms (Reverse Charge).

B2C: Danmark ⇨ Tyskland. Med dit eget lands moms (dansk moms) for individer i Tyskland op til grænsen på € 100.000, over dette beløb fakturere du med tysk moms (gælder for varer / fysiske produkter). Tjenesteydelser du sælger med dansk moms for ethvert beløb der er ingen kvantitetsgrænse (2021 introducerer EU-destinatins-princippet, og så skal du altid fakturere med tysk moms til tyske kunder for alle tjenester og varer). Men pas på digitale tjenester nedenfor fordi de allerede er faktureret med tysk moms!

B2Cd: Danmark ⇨ Tyskland. Elektroniske tjenester (downloadbare filer fra din hjemmeside) til private forbrugere i Tyskland sælges altid med tysk moms på 19% (i det mindste nu, når dette er skrevet).

Nøgleord: Tyske momssatser, momssats Tyskland, Tysk moms, Moms i Tyskland, Hvad er momsen i tyskland? og Deutschland momssats digitale tjenester.

Author: Momsviden

1 thought on “Momssatser i Tyskland 2024

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *