Danske regler for arkivering

Arkivering i Danmark. Arkivere fakturaer i Danmark? Hvor længe behøver du at gemme digitale fakturaer og dokumenter? arkivering af fakturaer?

Det danske faktureringssystem eller bogholderi, er en etableret lagringsret der hedder Den Danske Bogholderilov. Kravene til faktura opbevaring, såsom korrekt registrering og dokumentation, er fastsat i Den Danske Bogføringsakt.

Hvor længe har du brug for at arkivere fakturaer i Danmark?

Standard-varigheden af ​​dataopbevaring, er en periode på fem år; denne periodiske datalagringspolitik adskiller sig imidlertid i forskellige lande. I Danmark vedrører regnskabsdata, regnskabsårets afslutning. Dette indebærer, at fra regnskabsårets afslutning, til en periode på 5 år, giver Den Danske Bogføringsakt mulighed for arkivering af fakturaer. I en opdelt formel, fakturaen optegnes for et ikke-kalendar regnskabsår, der begynder d. 1. juli i år 0 til 30 juni i år 1, skal opbevares til og med 30. juni i år 6.

Kapitel 5 

Opbevaring af regnskabsmateriale 

§ 10.  1)  Den bogføringspligtige skal opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Opbevaringen skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden muliggør en selvstændig og entydig fremfinding af det pågældende regnskabsmateriale. 

Stk. 2.  Opbevares regnskabsmaterialet på elektronisk medie, mikrofilm eller anden lignende måde, skal det uden bearbejdning, beregninger eller tilpasninger kunne udskrives i klarskrift. 

Stk. 3.  Beskrivelsen af systemer til at fremfinde og udskrive regnskabsmaterialet i klarskrift, jf. § 14, stk. 3, nr. 2, skal opbevares i klarskrift. 

Stk. 4.  Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder ikke for detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag.

Hvor længe behøver du at gemme digitale fakturaer/dokumenter?

Den elektroniske faktureringsproces i Danmark, drives af Erhvervsstyrelsen. Faktureringsoplysninger lagret i databasen, skal opbevares i en periode på højst tre år og seks måneder efter regnskabsårets afslutning

Hvordan skal fakturaer opbevares?

Der er ingen obligatorisk form for kontolagringskategorisering , der er fastsat af DBA eller Dansk Bogholderi Akt. De vigtigste kriterier i loven er, at regnskabspapirer skal opbevares nøjagtigt. På grund af dette krav bør visse regler, der afhænger af kvaliteten og den fysiske opbevaringsplads, følges nøje.

For eksempel, hvis du vil beholde en faktura i en periode på 5 år, hedder sund fornuft, at opbevaring af fysiske kuponer i en fugtig kælder eller opbevaring, er groft upassende. 

Kan de opbevares uden for Danmark?

I overensstemmelse med dansk lovgivning, der er oprettet i den Danske Bogholderi Akt, kan elektroniske regnskaber lagres i landet eller i udlandet. Derudover kan optegnelser opbevares i udlandet i tilfælde af, at de let kan blive tilgået og hentet af myndighederne i Danmark på et givent tidspunkt.

Hvis Skatteforvaltningen ikke kan få elektronisk onlineadgang og adgang til at downloade og anvende disse elektronisk opbevarede fakturaer i udlandet, kan opbevaring ikke ske i et land uden for EU, med hvilket der ikke findes noget retligt instrument om gensidig bistand, der svarer til reglerne i EU, idet der med “reglerne i EU” navnlig tænkes på Rådets direktiv 2010/24/EU (inddrivelsesdirektivet) og Rådets forordning (EU) 904/2010 (momssamarbejdsforordningen). Dette indebærer i praksis, at der er mulighed for opbevaring i de nordiske lande og selvstyreområder uden for EU’s afgiftsområde: Norge, Island, Grønland, Færøerne og Ålandsøerne.

Afhængigt af lagrings præference, kan forretningsenheden eller virksomheden frit vælge at lagre kontooptegnelser i elektronisk format eller i papirformat. Oplysningerne kan vælges for at blive gemt på en USB-nøgle, ekstern harddisk eller server.

Når den foretrukne opbevaring er på en server, betyder det, at oplysningerne let kan nås overalt i verden af ​​forretningsenheden.

Tips: Sådan printer du direkte fra din telefon til en WIFI-printer

Konklusion

Det Danske Faktureringssystem følger visse systematiske procedurer for opbevaring og implementering. Der er et sæt procedurer, der indebærer opbevaring og lagring, disse procedurer er foreskrevet i Den Danske Bogholderi Akt.

Registrering af fakturaer under foreløbig administration løber i 5 år, mens optegnelser for elektronisk fakturering løber i tre år og seks måneder.

Det er relativt nemt at arkivere fakturaer i Danmark, så længe regulerings-myndighedernes regler og forskrifter overholdes nøje.

For at undgå uheld under arkivering af fakturaer i Danmark, skal streng overholdelse af reglerne følges.

Author: Momsviden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *