Reverse Charge

Reverse charge

Reverse Charge – der står reverse charge på en faktura som jeg har modtaget fra et firma i udlandet, hvad betyder det?

Reverse charge EU

Det indebærer “omvendt skattepligt” eller “omvendt betalingspligt” på dansk. I praktikken betyder det at du som køber skal beregne og betale moms på indkøbet, i stedet for sælgeren.

Reverse charge blev implementeret når EU blev formet for at fremme momshåndtering ved handel mellem landene. Det giver sælgeren mulighed for at undgå momsregistrering i det land den sælger varen.

I dag har dog hele EU’s moms-håndteringssystem blevet betydelig mere kompliceret med langt flere undtagelser.

EU agter at afskaffe denne regel og erstatte den med destinationsprincippet fra 2021.

Reverse charge mellem firmaer

Derimod, når du fakturerer firma – firma er det omvendt stadig ganske enkelt i håndteringen af reverse charge. Du sender blot en faktura til firmaet du sælger til, uden moms og henviser til et direktiv som motiverer hvorfor du fakturerer uden moms.

Hvis det i stedet er dit eget firma som køber noget fra et andet firma indenfor EU, skal du selv beregne moms af indkøbet.

Eksempel for Omvendt Skattepligt

For eksempel sender du en faktura til det tyske selskab Umkehrung der Steuerschuldnerschaft GmbH uden moms. Umkehrung der Steuerschuldnerschaft GmbH beregner derefter den tyske skat på købet og betaler den til den tyske skattemyndighed. I dette tilfælde er det så køberen der beregner og betaler momsen, og med andre ord betyder det omvendt skattepligt.

Destinationsprincip mod omvendt betalingspligt

Nej, de er ikke de samme, men faktisk to helt forskellige principper.

Destinationsprincippet: sælgeren fakturerer skat og moms i henhold til modtagerlandet.

Ved salg af en elektronisk service til en østrigsk privat kunde opkræves 20% østrigsk skat.

Reverse charge (omvendt betalingspligt): køberen beregner og betaler skat af købet.

Destinationsprincippet kræver derfor kendskab til skatteregler og moms på verdensplan. EU bevæger sig mod en gradvis introduktion af dette princip i al EU-handel, hvilket vil forårsage ødelæggelse.

Destinationsprincippet (Destination Principle for VAT) gælder allerede i dag, når man sælger elektroniske tjenester til enkeltpersoner inden for EU. Det er planlagt at introducere dette til standardtjenester og produkter allerede i 2021.

Hvad skal jeg skrive for fakturaerne?

Ved fakturering i EU uden moms skal du begrunde, hvorfor moms ikke gælder. Føj en af ​​disse linjer til fakturaen.

Salg af tjenester: Intra-Community supply of goods, article 138 Council Directive 2006/112/EC (Reverse charge).

Produktsalg: Levering af varer inden for Fællesskabet, artikel 138 Rådets direktiv 2006/112 / EF (omvendt afgift).

Eksport uden for EU

Teksten er ikke obligatorisk for eksport af varer og tjenester.

Salg af tjenester: No VAT applied. General rule for services, article 44 and 196 Council Directive 2006/112/EC.

Produktsalg: No VAT applied. Export of goods, article 146 Council Directive 2006/112/EC.

Du kan også se andre danske udtryk for reverse charge som t.ex. omvendt momspligtsordning och omvendt betalingspligt.

Author: Momsviden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *