Forklaring af debet kredit

Debet og kredit. Hvad betyder debet? Hvad betyder kredit? Hvad er forskellen mellem debet og kredit? Hver forretningstransaktion registreres på to eller flere forskellige konti i et dobbelt regnskab. Den ene side er debetsiden (+), og det er her, du lægger noget ind, der tilføjer ressourcer til virksomheden. Den anden side er kredit (-), som viser, hvor virksomheden tager ressourcer fra.

Debet + kredit = 0

Summen af debet og kredit skal være nul. Her kan du se en regnskabsvejledning, der viser, hvad der indgår i debet og kredit. Hvis debet og kredit ikke summerer til nul, har du registreret noget forkert. Dette giver dig en indbygget kontrolfunktion i den dobbelte bogføring, hvilket er hele pointen med metoden.

Definition af debet (Dr,+)

Ordet Debet kommer af det latinske Dēbitum = skylde, gæld. Når der er tale om debitering, betyder det, at en transaktion i dobbelt bogholderi bogføres på debetsiden af en konto. I almindeligt sprog betyder det, at du skriver noget på venstre side eller plus-siden (+). Når du bogfører noget i debet, markerer du, hvor virksomheden tildeler ressourcer.

Definition af kredit (Cr,-)

Ordet Kredit kommer af latin Crēdere = at tro på. Det kan sammenlignes med det moderne engelske Credible = troværdig. Det betyder grundlæggende en overførsel af retten til at råde over et pengebeløb. Men i regnskab har det også fået betydningen minus, højre side eller at markere, hvor ressourcerne tages fra.

Pacioli er ikke faderen til begreberne debet og kredit

Det er interessant at bemærke, at Luca Pacioli, faderen til det dobbelte bogholderi, brugte det latinske “Per”, der betyder “Fra”, til venstre kolonne (debet) og det latinske “A”, der betyder “Til”, til højre side (kredit). Debet og kredit eller Dēbitum og Crēdere anvendes ikke i Paciolis oprindelige værk (Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita). Disse betingelser er blevet tilføjet på et senere tidspunkt. Så et eller andet sted undervejs er kolonnerne blevet kastet rundt, eller der er sket en fejl i oversættelsen. Desuden udgør bogføringen kun en lille del af Paciolis bog og er snarere en sammenfatning og opsummering af de metoder, som købmændene i Venedig allerede anvendte, end at Pacioli opfandt den dobbelte bogføring. Det er dog muligt, at Pacioli præciserede og forbedrede metoderne og skabte et ensartet grundlag, som nu kunne bruges af alle, fordi principperne blev skrevet ned i stedet for at blive videregivet mundtligt blandt købmandsfamilierne. Moderne forskning tyder også på, at rødderne til dobbelt bogføring faktisk ligger i ældre kilder i den muslimske verden og dens blomstrende periode mellem 700-tallet og 1200-tallet.

Pacioli var venner med Da Vinci

Pacioli var også ven med Leonardo Da Vinci, og det var også Pacioli, der lærte Da Vinci alt, hvad man vidste om matematik på det tidspunkt. Da Vinci syntes dog ikke at være særlig interesseret i Debet og Kredit. Hvis han havde undersøgt det, ville den dobbelte bogføring sandsynligvis være blevet omformuleret, og han ville sandsynligvis også have opfundet negative tal for at forenkle og forbedre regnskabsmodellen. Grunden til, at de kun brugte to kolonner og flyttede tal mellem dem for at vise ændringer i regnskabet, var, at de endnu ikke havde opfundet negative tal! Eller rettere sagt, den viden fandtes i Indien og Kina, men var endnu ikke nået til Europa.

Author: Momsviden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *