Merværdiafgift i Spanien 2024

Moms i Spanien (IVA). Hvad er momssatserne i Spanien? Hvad er momssatsen i Spanien? Hvornår skal du betale moms i Spanien, hvis du har et tysk selskab? Moms og afgifter på De Kanariske Øer? Hvad er momsen på digitale tjenester, der sælges til spanske kunder? Hører De Kanariske Øer til det spanske momsområde?

Ændringer i den spanske momssats

2020: E-bøger og Hygiejneprodukter til damer vil modtage den stærkt nedsatte momssats på 4%.

Spansk momsnummer

Format for EU-moms nummer: ESX0000000X

Hvad er den normale momssats i Spanien?

Momssatserne i Spanien

Den almindelige momssats: 21%

1. januar 2021: Drikkevarer med højt sukkerindhold vil få 21 % moms.

Hvor høje er de nedsatte momssatser i Spanien? 

Reducerede momssatser: 10% | 4%

10%: MedicinPersonbefordringSports- og kulturarrangementerHoteller (1-4-stjernede hoteller: 10%, 5-stjernede hoteller: 21%), fødevarer og drikkevarer til mennesker og dyr (usødet drikkevarer), importerede fødevarer og MOMS for restauranter, visse  medicinsk udstyr til handicappedelandbrugstjenester såsom plantningrengøringstjenesterrenovering af private boliger  (højst 40 % af materialeudgifterne).

4%: Grundlæggende fødevarer (mælk, æg, frugt, brød, grøntsager), bøger, aviser, kropserstatninger. E-bøger og feminine hygiejneprodukter.

Momsrefusion

Du får ikke moms tilbage på følgende: repræsentationsudgifter, mad, alkohol, tobak, smykker, ædelstene, gaver, biler og benzin (kun delvist).

Momssats på digitale tjenester i Spanien

(elektroniske tjenester – apps, mp3-filer, e-bøger, transmissionstjenester osv.)

I langt de fleste tilfælde i Spanien der gælder en moms på 21% for elektroniske tjenester. Også for e-bøger er fortolkningen fra de fleste andre EU-lande blevet tilpasset (dvs. at de opkræves efter den normale momssats), og Spanien har derfor nu en moms på 21% på e-bøger. Men efter at EU for nylig har banet vejen for at sænke momsen på e-bøger, overvejer Spanien også at sænke momsen på e-bøger midlertidigt tilbage til 4 % fra 2020.

Tænker du på en sammensat tjenesteydelse og spekulerer på, hvilken momssats din tjenesteydelse har, hvis de forskellige dele har forskellige momssatser? Tillykke, du kan tage et spansk kursus og ringe til Agencia Tributaria. Det er præcis det, som EU-bureaukraterne ikke har forstået. Hvordan skal en enkelt iværksætter håndtere den omsætningsafgiftssats der gælder i andre lande for at sælge sit digitale produkt hvis det ikke er helt klart? Dit lokale skattekontor kan ikke hjælpe dig i denne sag. Du vil blive henvist til Spanien at undersøge sagen. Har du prøvet at tale tysk eller engelsk med en spanier? Præcis. Held og lykke med det….Og du ved, at de enkelte øer, der tilhører Spanien, ikke tæller med i EU’s skatteområde ? = Eksport af varer uden for EU. 

Særlige regler findes i Spanien for små iværksættere, som også kan blive fritaget for moms. 

Liste med alle momssatser for alle EU-lande

Grænse for fjernsalg til Spanien

Hvilken grænse er der for salg til Spanien? Hvis du handler med Spanien, og salget af varer overstiger 35.000 €, skal du registrere dig for moms i Spanien og angive og betale moms i Spanien. Dette gælder for fysiske produkter, som du sælger fra Tyskland til spanske kunder.

Hvis du sælger tjenesteydelser, skal du enten opkræve tysk moms (tjenesteydelsen blev udført i Tyskland), eller du skal slet ikke opkræve moms (hvis du sælger tjenesteydelser til virksomheder i Spanien), eller du skal opkræve spansk moms (salg af digitale tjenesteydelser). Hvis du sælger meget til spanske kunder, er det ofte bedst og nemmest at registrere dig for moms i Spanien og sælge indenlandsk i Spanien.

(Men bemærk de nye regler fra 1. juli 2021 (bestemmelseslandsprincippet), som betyder, at du B2C (fjernsalg af varer) skal opkræve moms til den sats, der gælder i kundens land. Fra 2022 vil alle varer og tjenesteydelser inden for EU blive opkrævet med moms i kundens land, er det planen.)

Hvordan registrerer man sig for moms i Spanien?

Du kan finde en kort oversigt over de spanske regler for momsregistrering her

Du kan også gå direkte til Agencia Tributaria (det spanske skattekontor, men de har kun et lille antal sider og dokumenter på engelsk der).

Udtagelser for omsætningsskat i Spanien

Der er nogle undtagelser for moms i Spanien. Nogle af de spanske øer er ikke en del af EU’s område:

Ceuta, Melilla (ekslave i Marokko) og De Kanariske Øer (Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera og El Hierro),

men andre er en del af

Balearerne (Mallorca, Ibiza, Menorca og Formentera).

Kompliceret og forvirrende som altid med EU-moms. Hvis du sælger til de områder eller øer, der er markeret med rødt i teksten, tæller det som eksport til lande uden for EU. Men de grønt markerede øer ligger inden for EU’s momsområde, så salg til disse øer tæller som salg inden for EU.

De Kanariske Øer som et særligt skatteområde

Moms på De Kanariske Øer er fuldstændig adskilt fra resten af Spanien, og området er ikke en del af EU’s momsområde. Det tæller som et land uden for EU. Hvis du har et selskab på De Kanariske Øer, betaler du kun 4 % i skat af overskuddet (!), og du har meget forskellige lokale momssatser for de fleste varer og tjenesteydelser (normalt 6,5 %), men der er også nogle, der er 0 %/3 %/9,5 %/13,5 %/20 %/25 %. Hvis du vil gå dybere ned i emnet, kan du læse mere om IGIC-systemet for moms og afgifter på De Kanariske Øer her. Gran Canaria er en del af Spanien og EU, men ligger uden for EU’s momsområde.

Det betyder, at du i regnskabsmæssig og skattemæssig henseende skal behandle køb derfra som import fra et land uden for EU.

Du skal betale importmoms (som du kan kræve kommercielt). Da De Kanariske Øer er medlem af EU’s toldunion, men ligger uden for momsområdet, behandles momsen som et køb fra f.eks. USA.

Omsætningsafgiften er derfor ikke en del af omkostningerne, men du betaler importomsætningsafgiften og får den tilbage. Dette kræver to ekstra linjer i konteringen, så der ikke er fejl i selvangivelsen. 

De Kanariske Øer er derfor omfattet af frihandelsområdet (“det indre marked”), og varer kan transporteres toldfrit mellem de forskellige lande på øerne. Reglerne er de samme som for lande i EU, når det gælder transport af varer.

Der er flere særlige regioner i EU, som både ligger inden for og uden for EU. 

Hvis dine varer kommer fra et område, der er en del af EU’s toldunion, men ikke et momsområde – f.eks. De Kanariske Øer – skal du bruge T2LF-forsendelsesdokumentet. 

T2-forsendelsesprocedure = intern forsendelse, der f.eks. anvendes, når varer transporteres fra et område inden for EU gennem et område uden for EU, og det endelige bestemmelsessted derefter er inden for EU.

Hvad er momsen for renovering af et privat hus i Spanien?

Momsen på renoveringer er 10 %, hvis følgende kriterier er opfyldt:

Artículo 91. Tipos impositivos reducidos

10.º Las ejecuciones de obra de renovación y reparación realizadas en edificios o partes de los mismos destinados a viviendas, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el destinatario sea persona física, no actúe como empresario o profesional y utilice la vivienda a que se refieren las obras para su uso particular.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, también se comprenderán en este número las citadas ejecuciones de obra cuando su destinatario sea una comunidad de propietarios.

b) Que la construcción o rehabilitación de la vivienda a que se refieren las obras haya concluido al menos dos años antes del inicio de estas últimas.

c) Que la persona que realice las obras no aporte materiales para su ejecución o, en el caso de que los aporte, su coste no exceda del 40 por ciento de la base imponible de la operación.

Dansk oversættelse:

10.º Renoverings- og reparationsarbejde på bygninger eller dele af bygninger bestemt til beboelse, hvis følgende krav er opfyldt:

(a) Den begunstigede er en fysisk person som ikke handler som iværksætter eller erhvervsdrivende og bruger den bolig, som værket vedrører, til privat brug.

Og uanset bestemmelserne i det foregående stykke skal de nævnte værker medregnes i dette tal, selv om modtageren er et ejerfællesskab.

(b) opførelsen eller renoveringen af den bolig, som arbejdet vedrører, blev afsluttet mindst to år før arbejdets påbegyndelse.

(c) at den person, der udfører arbejdet, ikke leverer noget materiale til udførelsen, eller, hvis han leverer materiale, at omkostningen hertil ikke overstiger 40% af projektets skattegrundlag 

Hvis denne grænse overskrides (>40 % af materialeomkostningerne), behandles renoverings- eller reparationsarbejdet som en levering af varer og beskattes derfor med den normale momssats på 21 %.

Der findes en særlig regel, hvis momssatsen på 10 procent gælder i tilfælde af samlet renovering af bygningen, hvis omkostningerne overstiger 25 procent af bygningens købspris (hvis den er erhvervet i de to år forud for renoveringen) eller af markedsværdien før renoveringen, uden værdien af grunden

Hvor kan jeg tjekke spanske momsnumre?

Her kan du tjekke momsnummeret for en spansk virksomhed i Spanien

Hvor kan du tjekke EU-VAT-numre? 

Kontroller de europæiske momsnumre

Hvilke områder er omfattet af EU’s momsområde? 

Se en komplet liste over Den Europæiske momsområde

Hvordan behandles salg til Spanien i regnskab og momsregnskab?

B2B: Danmark  Spanien. Til en virksomhedsfaktura uden moms. (Reverse Charge).

B2C: Danmark ⇨ Spanien. Med dit eget lands moms (dansk moms) til private personer i Spanien op til en grænse på (35.000 EUR), ovenfor med spansk moms (varer/fysiske produkter). Salg af tjenesteydelser med din egen moms (dansk moms), medmindre det sker på spansk jord. Der er ingen mængdebegrænsning. Men hold øje med de digitale tjenester nedenfor!

B2Cd: Danmark ⇨ Spanien. Elektroniske tjenester (filer, der kan downloades fra dit websted) sælges med spansk moms. Som regel 21 %.

Overhold de nye regler for B2C-salg af varer fra den 1. juli 2021 (destinationsprincippet)

Author: Momsviden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *