Norsk moms 2024

NYE REGLER FRA 2024 Fra 1. januar 2024 sker der en vigtig ændring i de norske toldregler. Den midlertidige toldfritagelse, som tidligere gjaldt for forsendelser med en værdi på under 350 NOK, vil ikke længere gælde. Det gælder også for varer, der er købt i…