Norsk moms 2024

NYE REGLER FRA 2024

Fra 1. januar 2024 sker der en vigtig ændring i de norske toldregler. Den midlertidige toldfritagelse, som tidligere gjaldt for forsendelser med en værdi på under 350 NOK, vil ikke længere gælde. Det gælder også for varer, der er købt i 2023 og først leveres i 2024.

Fra 2024 skal du nu give dit unikke VOEC-nummer digitalt til den enhed, der er ansvarlig for at transportere dine varer. Når transportøren modtager dit VOEC-nummer, er de forpligtet til at sende dette nummer digitalt til det norske toldvæsen.

Ud over dit VOEC-nummer er det vigtigt, at du giver detaljerede oplysninger om indholdet af forsendelsen. Disse oplysninger skal omfatte varernes værdi, en omfattende beskrivelse af varerne og mængden af varer, der transporteres.

Hvis regelændringen ikke overholdes, kan det resultere i, at der opkræves moms to gange, først af sælgeren og derefter, når varerne krydser den norske grænse. Det er dit ansvar som sælger at korrigere og refundere den norske moms, som din kunde har betalt to gange for sit køb. Du er også ansvarlig for at dokumentere momsrefusionen, og du kan derefter fratrække denne refusion i din næste kvartalsvise momsangivelse.

Du skal også indhente dokumentation fra din kunde, som viser, at de har betalt moms anden gang, da varerne krydsede grænsen.

Foreign sellers and online marketplaces must also from 1 April 2020 register, declare and pay VAT on low value goods (below NOK 3,000) sales to Norwegian consumers (B2C).” – Norwegian Tax Administration

Norsk momsnummer

Format for EU-momsnummer: Norge er ikke en del af EU.

Det norske format for momsregistreringsnummer er: NO000000000

Hvilken momssats bliver brugt i Norge?

Standardmomssats: 25%

Reducerede omsætningsafgitssatser i Norge:

Reducerede momssatser: 15% | 12%

15% moms:

Mad.

12% moms:

Hoteller, Museer, Passagertransport, Biografer, Forlystelsesparker, Store sportsbegivenheder 

Momsfrit:

Bøger, Aviser (herunder e-aviser), Overførsel af en forretningsenhed, Bank og Finansielle tjenesteydelser, Forsikring, Fast ejendom, Sundhedspleje, Uddannelse, Sport- og kulturarrangementer.

Se momssatsen for EU-lande her.

Momstilbagelevering

Lavest mulige momstilbageleveringsgrænse er på 200 NOK (virksomhed).

Du vil ikke få moms tilbage for:

Forbrug (mad/drikke), Underholdning, Brændstof, Biludlejning, Kort, Bilvask og Vejafgifter.

Fjernsalgstærskel

Hvad er fjernsalgstærsklen for salg til Norge? 

I Norge er der i stedet en regel, der siger, at du skal sælge for over 50000 NOK, før du kan blive registreret der, men hvis du overskrider denne grænse, så skal du registreres i Norge. Dette gælder også for udenlandske virksomheder, men du kan ikke blive registreret, før du er over denne grænse. Grænsen er meget højere for velgørenhed og offentlige forsyningsvirksomheder (140000 NOK).

Bemærk, at der er en undtagelse, der hedder forudregistrering, men så skal du have erhvervet ting for mindst 250000 NOK, som skal være knyttet til virksomhedens skattepligtige omsætning. Alternativt, hvis du er sikker på, at den skattepligtige indkomst kommer til at overstige 50000 NOK 3 uger efter, den første transaktion blev lavet.

Tidligere kunne danske virksomheder sælge til norske kunder uden moms op til 350 NOK/pakke. Denne regel blev dog ændret i 2020, hvilket indebærer, at al import til Norge vil blive underlagt norsk moms. Dette skyldes primært, at svenske e-forhandlere klarede sig bedre end norske virksomheder, som skulle anvende indenlandsk, norsk moms, mens de svenske/danske virksomheder kunne sælge uden moms.

Endnu ikke solgt for 50.000 NOK?

“Hej,
Vi har en norsk E-commerce virksomhed, der endnu ikke har nået at sælge for de 50.000 NOK man skal nå, for at momsregistrere sig.
Hvordan er momsreglerne når man som norsk virksomhed sælger varer i Norge, før man er nået en omsætning på 50.000 NOK. Sælger man varerne momsfrit?”

Alle, der sælger varer til Norge nu i 2022 og derefter, skal betale norsk moms, når den årlige omsætning overstiger 50000 NOK. De, der sælger varer af lavere værdi til privatpersoner i Norge, skal registrere sig hos VOEC senest når omsætningstærsklen overskrides. Hvis du sælger for under 50000 NOK, skal kunden betale importmoms og told (som ved normal eksport til andre lande).

Har du brug for hjælp til at administrere moms og GST på digitale tjenester og elektroniske tjenester? Leder du efter en service, der kan fakturere moms baseret på kundens land? Prøve denne service!

Hvordan ansøger du om moms i Norge?

Registreringsprocessen er tilgængelig på engelsk, men ikke på dansk. Du kan ansøge om norsk moms på:

https://www.altinn.no/en/

Hvordan bliver salg til Norge bogført?

Hvis du sælger varer eller tjenesteydelser til Norge fra dit danske firma, tæller det som eksport uden for EU. Du bogfører det på samme måde som enhver anden form for eksport af varer uden for fællesskabsgrænsen.

Hvordan bogfører du import fra Norge? 

Hvis du har købt et produkt eller en tjeneste fra Norge, betragtes dette som en import fra et uden for EU-land. Du bør behandle det som en regelmæssig import i dit regnskab, ligesom hvis du købte noget fra USA eller Canada.

Hvor kan jeg tjekke indenlandske norske MVA-numre?

https://www.brreg.no/home/

Hvilke lande og regioner er fritaget for EU momsområdet?

Norge er naturligvis undtaget fra EU-momsområdet, fordi landet ikke er medlem af EU, men der er mange mere eller mindre indlysende undtagelser, som du bør læse mere om her:

Komplet liste og specifikation af EUs momsområde

Sælger du elektroniske tjenester til Norge?

Hvis du sælger downloadbare filer til Norge, bør du læse mere på denne side:

http://www.voesnorway.com

Hvis du sælger for mere end >50000 NOK er du forpligtet til at rapportere og indsamle norsk moms på salg af digitale filer til norske personer.

Salg af varer online til Norge – Med eller uden moms?

Moms på varer til NorgeHvad er momsen, hvis du sender varer til Norge? Skal du fakturere med norsk moms, hvis du sælger ting fra din hjemmeside, som er baseret i EU? Hvordan fakturerer du til kunder uden for EU? Moms ved eksport til Norge?

“Hvis jeg åbner et firma – i dette tilfælde i Danmark – og jeg vil sælge mine produkter online fra en hjemmeside. Hvad sker der, når jeg fakturerer en kunde i Norge? Skal jeg fakturere med moms eller uden moms? “(translate quote)

Norge er ikke med i EU = Eksport uden for EU.

Hvis der sendes fra Danmark-> Norge, er det uden moms. Dette gælder både privatpersoner og erhvervskunder.

Regnskab af eksport af varer til Norge:

BeskrivelseKontoDebetKredit
Konto for varer til ikke-EU lande XXXX1000
BankkontoXXXX1000

Hvordan fakturerer du dette?

Den person, der modtager varen, skal betale (import) moms. Da produktet ikke sendes til en kunde i Danmark, handles det ikke i dit hjemland, men uden for EU (i kundens land). Hvilket betyder, at du ikke skal tilføje dansk moms på salgsprisen.

Hvis værdien af produktet er mindre end 350 NOK (inklusive fragt og forsikring), vil kunden slet ikke skulle betale importmoms eller told i Norge.

Denne regel ændres muligvis efter 2020: 25% import moms på alle importer vil blive anvendt, da de indenlandske sælgere har det svært i forhold til især deres svenske konkurrenter. Svenske e-forhandlere kunne sælge uden moms, men norske virksomheder skulle pålægge moms til norske kunder.

 Her kan du beregne, hvilken moms og told der skal betales for forskellige varer, når de importeres til Norgey (betales af den norske kunde). 

Det er normalt 25% moms, men for mad og ikke-alkoholholdige drikkevarer vil importmomsen være 15%. Hvis du sælger varer i Norge for mere end 50000 NOK, er du (virksomheden) forpligtet til at registrere ved de norske skattemyndighedery. Dette er sandt, hvis du har en VIRKSOMHED REGISTRERET I NORGE. Denne grænse gælder ikke for dig, der kun har en virksomhed i Danmark og kun eksporterer til Norge. Hvis varerne passerer grænsen mellem dit land og Norge, gælder 50K-reglen ikke. Eller som de norske skattemyndigheder siger:

“Du henviser til en registreringsgrænse svarende til den i EU-lande. I norsk momslov er reglerne sådan, at hvis du har en skattepligtig omsætning, der overstiger 50.000 kroner i løbet af en periode på 12 måneder (ikke kalenderår), skal du registrere din virksomhed (norsk momslov §2-1, første afsnit) . Hvis du ikke sælger i Norge (kun eksport), gælder dette registreringskrav ikke.” 

For at retfærdiggøre hvorfor din faktura ikke indeholder moms, skriv dette på fakturaen: 

“Export of goods, article 146 Council Directive 2006/112 / EC”

Toldfaktura

Du skal vedhæfte dette til pakken i en plastiklomme. Dit nationale postvæsen/din speditør kan hjælpe dig med disse oplysninger. Det er vigtigt, at prisen vises direkte på pakken, så de norske toldmyndigheder nemt kan beregne importmomsen for modtageren i Norge.

Hvis du kun eksporterer til Norge

Nogle tror, at du har brug for en filial eller en anden type registrering, når du sælger varer til kunder i Norge. Dette er ikke sandt.

I tilfælde af, at du KUN EKSPORTERER (ingen reel tilstedeværelse i Norge). Med andre ord har du ingen ansatte eller folk, der arbejder for dig på norske jord. Hvis du ikke har aktiviteter på lokationer i Norge, er reglen klar– du behøver ikke registrere moms i Norge (=Intet behov for et norsk momsnummer), du behøver ikke at registrere en filial, du behøver ikke at registrere din virksomhed i den norske virksomhedsoversigt (Brønnøysundregistrene), Du behøver ikke atregistrere virksomheden i det centrale koordineringsregister for juridiske enheder (Enhetsregistret) …og du behøver ikke at have et norsk organisationsnummer. Dette gælder både, hvis du sælger til norske individer eller norske virksomheder.

Tax Office’s assessment

(this is a translation of a reply written originally in Norwegian)

The tax office assumes that the goods exported from the Netherlands do not entail registration duty in Norway for the Dutch company, but that the recipient (customers) in Norway must calculate import value added tax under the VAT Act (mval.) § 3-29.

The reason for our assessment and its reservations follows from the discussion below.

We will note that the statement is indicative and expresses only the opinion of the agency on the questions raised based on the facts presented. This means that the conclusion is not binding neither to the sender nor to the Tax Administration.

Tax Office’s remarks

Initially, VAT will be calculated on all sales of goods and services after mval. § 3-1, unless there are specific exceptions (in case of chapter 3) or exemption (in miscellaneous Chapters 6 and 7), cf. Mval.  § 1-3, first paragraph, letters a to c.

Page 1/3

The general rule on tax liability applies in the VAT area, cf. Mval. § 1-2. In mval. Section 1-2, second paragraph, defines the ‘value added tax’ as ‘the Norwegian mainland and all areas within the territorial boundary, but not Svalbard, Jan Mayen nor the Norwegian carriers’. The Netherlands is consequently outside the scope of the Norwegian VAT Act.

You refer to a registration limit similar what exists in EU countries. In the Norwegian VAT act, the rules are that if you have a taxable turnover that exceeds 50,000 NOK during a period of 12 months (not calendar year), you must register (your business) in the VAT Register, cf. Mval. § 2-1 first paragraph. If you do not have sales in Norway (export only), this registration requirement will not be triggered.

The receiver of the goods, ie. Norwegian customers, however, shall calculate value added tax on imports of goods into value added tax, cf. MVA. § 3-29.The obligation to pay is only triggered when the goods physically arrive at the value-added tax area.

Mval. Section 4-11 states in the first paragraph the main rule for the calculation basis for value added tax on imports of goods. The calculation basis shall be determined in accordance with Chapter 7 of the Customs Act on the basis for calculation of customs duties. The general rule in the Customs Tariff Regimes is stated in tl. § 7-10 on the transaction value of the goods, ie the price actually paid or payable for the goods on sale for export to Norway, adjusted in consultation with the provisions of sections 7-17 and 7-18.

You are wondering whether the exporter must complete customs declaration or other documents when the goods are shipped to Norway. The exporter must provide an invoice/delivery note so that the freight forwarder (the post or private freight forwarder) sees the actual price of the item (the transaction value). In this way, the import value tax can be calculated correctly against the recipient in Norway. We assume that this is sufficient from the seller’s side. For the sake of completeness, we refer to the Customs Tariff website www.toll.no for the calculation of customs duties.

Mval. chapter 7 deals with goods for which value added tax shall not be calculated on importation. It follows from mval.Section 7-2, first paragraph, that value added tax shall not be calculated on imports of goods as mentioned in several provisions of the Customs Act Chapter 5, including the provision in § 5-9. The Customs Act 5-9 deals with goods of lesser value. The provision states that goods sent to Norway’s recipient are duty-free if the individual consignment has a value below 350 NOK including transport and insurance costs. Given that the above terms are met, it is therefore correct as you suggest that these goods are exempt from value-added tax.

Author: Momsviden

14 thoughts on “Norsk moms 2024

 1. Hvis vi skal sælge noget til et projekt i Norge og alle produkterne kommer fra Norge men vores firma fakturerer fra Danmark.
  Skal vi betale MVA?

 2. Når vi er en dansk webshop, som sælger varer og så sender det til en Norks privatperson.

  Skal vi så ikke opkræve moms? udelukkende skrive varens pris på pakken, og så opkræver det norske toldvæsen selv momsen?

  Er det dermed slet ikke nødvendigt at registrere sin virksomhed i Norge?

   1. Hejsa

    Umiddelbart læser jeg en masse omkring VOEC ordning og det frie beløb.

    Eftersom vores gns. værdi pr. vare ligger på 11600 NOK, skal vi vel ikke forholde os til de nye regler vedr. moms? eller har i nogle gode råd? vi er lidt på bar bund.

    Dbh

    1. VOEC gælder kun for leveringer under 3000 NOK (tælles med hver enkelt vare). Afsendes to poster for 2000 + 2000 = 4000 gælder VOEC, da hver vare er under 3000 i værdi. Forsendelsesomkostninger og forsikring er IKKE inkluderet i grænseværdien.
     Med VOEC-registrering behøver du ikke at registrere virksomheder i Norge / NUF.
     Med VOEC er det som at være momsregistreret i Norge, men uden ret til fradrag af indgående moms. Du rapporterer og betaler kun norsk moms med VOEC.
     Konklusion: Hvis hver vare koster 11600 for dig, kan du ignorere VOEC og anvende de sædvanlige regler for eksport fra Danmark til Norge.
     Brug denne service og angiv, at du er et firma fra Sverige, det vil være det samme som for dig fra Danmark:
     https://www.grensetjansten.com

 3. Hvis vi sælger digitale filer, som kunden selv skal downloade og printe – skal vi så afregne moms med Norge – eller er det momsfrit?

  Vi sælger fra en .NO side. Vi er dog ikke registeret i Norge, men opererer udelukkende med dansk CVR.

 4. Hej,

  Jeg laver IT konsulentarbejde for en norsk privatperson. Mit firma er i Danmark og jeg er hverken registreret i Norge eller har .no website og alt arbejdet finder sted i Danmark.

  Skal jeg sende faktura til den norske privatperson uden moms? Skal han selv afregne moms?

  Tak for hjælpen!

  1. Salg til Norge tæller som eksport til lande uden for EU (Norge er ikke medlem af EU og er ikke en del af EU’s momsområde).

   I de fleste tilfælde skal du fakturere ydelser med dansk moms (25 %) til en privatperson i Norge (denne moms bliver en omkostning for den norske privatperson).

   MEN HVIS din tjeneste er en ELEKTRONISK TJENESTE (læs mere her: https://momsviden.dk/momssatser-elektroniske-tjenesteydelser-eu/) og definitionen her: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/buying_online/electronically_supplied_services.pdf. SÅ skal du fakturere med kundens lands moms, men da Norge ligger uden for EU, skal du også undersøge, hvilke regler der gælder i Norge for elektroniske tjenester:
   https://www.skatteetaten.no/satser/merverdiavgiftssatser-for-elektroniske-tjenester-kjopt-fra-utlandet/

   Momssystemet i EU og resten af verden er under forandring, og fremover vil både varer og tjenesteydelser blive faktureret med den momssats, der gælder i kundens land (destinationsprincippet):
   https://momsviden.dk/destinationsprincippet-for-moms/

   (I EU vil dette princip begynde at gælde fra den 1. juli 2021 for varer, der sælges til private kunder i andre EU-lande, og foreløbigt fra 2022 for salg af tjenesteydelser til private kunder. Hvad der vil ske med B2B-transaktioner, er i øjeblikket uklart, men det vil sandsynligvis stadig være muligt at fakturere B2B-transaktioner uden moms under reverse charge-systemet.)

 5. Hvis en dansk person har boet og drevet virksomhed i Norge i en række år, og herefter flytter tilbage til DK igen, og stadig ønsker at bruge sit norske virksomhedsnummer for at arbejde i DK for en dansk virksomhed. Er det så korrekt at den norske virksomhed er momsfritaget i DK?

  Er der noget den danske virksomhed skal være opmærksom på ved at bruge en norsk registreret virksomhed i DK?

  1. Visse typer af tjenesteydelser anses for at være handlet i danmark, hvor arbejdet udføres, f.eks. installation, salg på messer, reparationer, hoteller, restauranter, taxaer osv. Hvis du arbejder mere end 90 og 180 dage i Danmark på et år, kan det have konsekvenser for hvordan skatten på din løn håndteres, hvis du var ansat, men hvis de sender lønnen til dit norske firma, fordi du fakturerer din løn som et norsk firma, burde disse brøkdele ikke have nogen betydning (er dog ikke ekspert i disse regler), disse brydepunkter påvirker ikke momsbehandlingen. Generelt vil der være tale om eksport af ydelser uden moms for den danske virksomhed. Men tjek med skattemyndighederne, om din særlige tjenesteydelse anses for at blive handlet i Danmark, fordi du udfører arbejdet på stedet i Danmark = dansk moms.

 6. Konklusionen er, at der ikke er tale om en digital, elektronisk eller fjernleveret tjenesteydelse, som kræver norsk momsregistrering. Hvis du ikke er fysisk til stede på norsk jord, men alt foregår via internettet, og du udfører dit arbejde på dansk jord, skal du ikke opkræve moms hos den norske kunde (salg til erhvervsdrivende). Du bogfører dette som et salg af tjenesteydelser uden for EU.

  https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-duties/vat/foreign/e-commerce-voec/remotely-deliverable-services/

  https://skat.dk/data.aspx?oid=2298415

  Hvis du befinder dig i Norge på norsk jord og gennemfører undervisning i Norge, skal din virksomhed registrere sig for moms i Norge og opkræve norsk moms af dette salg (for salg over 50000 NOK/år).
  https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/foreign/foreign-companies/registration-obligation/registration-obligations-for-foreign-businesses-in-norway/

  Find ud af, om du skal registrere din virksomhed i Norge ved hjælp af denne service:
  https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-duties/vat/register/do-i-register-the-enterprise-in-the-value-added-tax-register/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *