Belgiens momssatser 2024

Moms i Belgien (TVA/BTW). Hvad er momssatsen i Belgien? Hvad er den belgiske momssats? Hvad er den belgiske BTW? Hvad er den belgiske momssats? Hvad er den belgiske momssats? Moms Belgien? Moms i Belgien for tyske virksomheder? TVA Belgien? Hvordan genkender du et belgisk momsnummer? Moms Belgien? Hvilke elektroniske tjenester har en lavere moms i Belgien?

Belgisk momsregistreringsnummer

Formatet for et EU- momsregistreringsnummer: BE00000000

(moms = TVA eller BTW)

Hvad er den normale momssats i Belgien?

Normal momssats:

21 %

Hvad er den nedsatte momssats i Belgien?

Moms i Belgien
Oversigt over momsen i Belgien (flag)

12 %:

Offentlige boliger, restaurationsmoms (ikke-alkoholholdige), energi (stenkul, brunkul, koks), nogle dæk, slanger osv.

6 %:

En nedsat sats gælder for visse “nødvendige” (væsentlige) produkter og landbrugsprodukter som mælk, smør, fisk, kød, fedt og olier. Socialydelser, trykte bøger og tidsskrifter, medicin, vand, hotel, renovering af bygninger (> 10 år), udstyr til handicappede, personbefordring, adgang til kulturelle arrangementer, kunstværker, begravelsesydelser. Siden den 1. april 2019 gælder en reduceret momssats på 6 % også for e-bøger i Belgien.

Momsfritagne varer og tjenesteydelser: Indbundne nyhedsmagasiner og tobak af alle produkter. Samt de andre momsfrie ydelser, der er momsfrie i hele EU: Bank- og forsikringsvirksomhed, sundhedsvæsen, ejendomme, men også menneskelige organer.

Moms, der ikke er fradragsberettiget: Moms på hoteller, restauranter og underholdning er ikke fradragsberettiget i Belgien. Derfor kan du ikke kræve momsrefusion for disse omkostninger, og du kan ikke trække momsen fra dem i en belgisk virksomhed.

Momsenedsættelse

Du kan ikke refundere moms på alkohol, hotel, catering, præsentation (men du kan refundere moms på markedsføringsarrangementer), motorkøretøjer og dermed forbundne omkostninger (delvist).

Moms på elektroniske tjenesteydelser i Belgien

For dem af jer der sælger downloadbare filer, skins, apps (digitale tjenester) og som spekulerer på, hvad jeres momssats er i Belgien, nu når du som sælger skal opkræve og betale denne moms for kunden i Belgien fra 2015 og fremover, er der altid 21% for “elektroniske tjenester” i Belgien.

Momssatser i andre EU-lande

Distance salgstærskel til Belgien

Hvad er tærsklen for at sælge til Belgien? Hvis du driver forretning med Belgien og har en omsætning på over 35.000 €, skal du momsregistrere dig i Belgien og betale moms i Belgien.

Tærskel for registrering af fjernsalg: 35.000€

Hvordan registrerer man sig for moms i Belgien?

Tro virksomheder med en omsætning på under 25000 euro skal ikke momsregistreres.

For virksomheder, der ikke er etableret i Belgien, findes der en særlig enhed, som tager sig af momsregistreringen. Hvis du er bosiddende i Belgien, skal du kontakte dit lokale skattekontor for at registrere en virksomhed. For dem, der kun ønsker at foretage momsregistrering af virksomheden i Belgien:

Det centrale momskontor for udenlandske skatteydere (BCAE)

Registreringstjenester

Rue des Palais, 48 (6. etage)

B-1030 Bruxelles

BELGIUM

www.minfin.fgov.be

Læs mere om momsregistrering i Belgien her

Hvordan bogfører man køb og salg til Belgien?

Her er eksempler på, hvordan du kan registrere transaktioner med Belgien

Hvor kan jeg tjekke det belgiske momsnummer?

Her kan du tjekke momsregistreringsnummeret for belgiske virksomheder i Belgien

Hvilke områder er en del af EU’s momsområde?

Her kan du se den komplette liste over lande og regioner, der er en del af EU’s momsområde

Hvordan behandler du moms, når du fakturerer til Belgien?

B2B: Danmark ⇨ Belgien. Til en erhvervsfaktura uden moms. (Reverse Charge).

B2C: Danmark ⇨ Belgien. Faktureret med dit eget lands moms (dansk moms) for fysiske personer i Belgien op til en grænse på 35 000 EUR, over med belgisk moms (varer/fysiske produkter). Salg af tjenesteydelser/Tjenesteydelser sælges med din egen moms (dansk moms), medmindre det sker på belgisk jord. Der er ingen mængdebegrænsning. Men hold øje med de digitale tjenester nedenfor!

B2Cd: Danmark til Belgien. Elektroniske tjenester (filer, der kan downloades fra dit websted) er med belgisk moms. Normalt 21 % moms (Belgien), undtagelserne er beskrevet tidligere i denne artikel.

Bemærk de nye regler for B2C-salg af varer fra den 1. juli 2021 (destinationsprincippet)

Belgiske momsfakturaer skal udstedes senest seks måneder efter, at du har leveret varen eller tjenesteydelsen. Disse fakturaer skal opbevares elektronisk i mindst 10 år.

Author: Momsviden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *