Moms i Polen 2023

Polens merværdiafgift (PTU – Podatek od Towarów i Uslug). Hvad er de polske momssatser? Hvad er moms i Polen? Hvad er momssatsen på elektroniske tjenester i Polen? Hvilke varer og tjenesteydelser har lav moms i Polen?

Ændringer af momssatsen i Polen 2023

Fra den 1. februar 2022 vil der midlertidigt gælde nedsatte momssatser for visse fødevarer, gødningsstoffer, brændstoffer, naturgas og energi indtil den 31. juli 2022 (forlænget til 2023):

0 % moms på basisfødevarer såsom kød og fisk og tilberedninger heraf, mejeriprodukter, grøntsager og frugt og tilberedninger heraf, korn, produkter fra møllerier, forarbejdede korn- og bageriprodukter, visse drikkevarer (f.eks. med et indhold af frugt- eller grøntsagssaft på mindst 20 %, mælkedrikke og også plantemælk).
0% for gødning, plantebeskyttelsesmidler, gartnerjord, vækstfremmere osv.
0 % for naturgas.
5 % for elektricitet og varmeenergi.
8 % for dieselolie.

(EU oplyser, at energi i henhold til bestemmelserne i EU’s momsdirektiv skal beskattes med mindst 5 %)

Ændringer i momssatsen i Polen 2020

2020: (1. april 2020): Alle typer brød og kager, supper, bouillon, homogeniserede og diætetiske fødevarer vil få 5% moms fra den 1. april 2020. Alle frugter vil også få 5% (i øjeblikket har nogle 8%…). Børnemælkserstatning, spædbørn, spædbørn, bleer, hygiejneprodukter og bilsæder er reduceret fra 8 % til 5 %. Sennep, Paprika, nogle forarbejdede krydderier er reduceret fra 23 % til 8 %, mens andre som Kumin og Turmerik (uforarbejdede krydderier) er øget fra 5 % til 8 %. hummer, inkfisk, krebsdyr, bløddyr, krabbe, krabbefisk, rejer og tilberedninger heraf, kaviar og retter, der sælges i gastronomiske virksomheder, forhøjes til 23% moms.

Polen er et land, der ofte overses i erhvervsmæssig sammenhæng. Men faktisk er Polen et af de mest folkerige lande i Europa (næsten 40 millioner indbyggere). Desuden vokser økonomien løbende mellem 3-5 % om året, hvilket gør de polske forbrugere til en stadig vigtigere del af EU. De nye regler, der trådte i kraft i 2015, forpligter dig som sælger af elektroniske tjenester til at opkræve moms i henhold til den momssats, der gælder i kundens hjemland, og til at oplyse kunden om dette. Derfor er flere og flere tyske iværksættere nødt til at gøre sig bekendt med de polske momssatser.

Moms i Polen

Format for EU-moms-nr: PL00000000000000.

Bemærk, at eurozonen ikke er det samme som EU-momsområdet. Ligesom Sverige og Danmark er Polen ikke med i Eurozonen og har sin egen valuta (PLN – Zloty), men er en del af EU’s momszone..

Hvad er normalsatsen for moms i Polen?

MOMS i Polen

Normal momssats: 23%

Hvis der ikke er nogen specifik fritagelse for et produkt eller en tjenesteydelse (dvs. hvis de ikke er opført under 8% eller 5%), gælder 23% moms. Momsen var tidligere 22% og blev forhøjet i 2011 som følge af den økonomiske nedtur under finanskrisen.

Er der nedsatte momssatser i Polen?

To nedsatte momssatser: 8% | 5%

8% moms i Polen:

En del medicinske produkter og en del fødevarer, aviser, radio- og tv-udsendelser, catering, samt bygge- og håndværksarbejde.

5% moms i Polen:

Basisvarer som brød, mælk, kødog handelsaviser (ikke alle publikationer, max. 15.000 oplag) og trykte bøger. Selv e-bøger får 5 % fra den 1. april 2019..

Momsændringer i Polen i 2019 

  • Alle bageriprodukter vil få nedsatte momssatser.
  • E-bøger er blevet omklassificeret fra 23 % til 5 %.
  • Onlineudgaver af aviser vil få en momssats på 8 %.

Momsfritagne varer og tjenesteydelser i Polen:

I Polen, som i de fleste lande, er der også tjenesteydelser og produkter, der er fritaget for moms.

Sådan kan man sige, at i Polen er der en anden skattesats, som er nul procent. Dette svarer meget til andre EU-lande: 

Finansielle tjenesteydelser, forsikring, tjenesteydelser, uddannelse, bolig (herunder udlejning), leveringstjenester, visse kulturelle tjenesteydelser, sundhedspleje og visse sociale tjenesteydelser. 

Refusion af moms

Du kan ikke anmode om momsrefusion for: hotelcateringmotorkøretøjer og relaterede omkostninger (begrænset refusion, biludlejning 60 % af den betalte afgift, maks. 6000 PLN).

Moms på digitale produkter og tjenester i Polen

De nye regler for MOMS på “elektroniske tjenesteydelser”, der sælges af en virksomhed til en forbruger (privatperson) i et EU-land, betyder, at mange tyske iværksættere nu skal finde ud af, hvad der gælder for polsk moms på elektroniske tjenesteydelser. Dette er 23 % (normal momssats). Radio- og tv-spredningstjenester (radio/tv) har derimod 8 %. Er en podcast eller internetradio en tjeneste med 8 %? – Tillykke, lær polsk og ring til de polske skattemyndigheder. Salg af digitale aviser er vanskeligt i Polen. I dette tilfælde skal du kontakte en momsekspert for det polske marked.

Momssatser i andre EU-lande

Tærsklen for fjernsalg til Polen

Hvad er grænsen, når man sælger produkter til Polen? Hvis du driver forretning med Polen og har en værdi på over 160000 PLN, skal du registrere dig for MOMS, betale skat i Polen og registrere dig hos den polske skattemyndighed.

Distance selling registration limit: 160000 PLN (ca. 38K EUR).

(Bemærk, at du efter den 1. juli 2021 skal opkræve moms i kundens land ved B2C-salg inden for EU)

Hvordan registrerer man sig for moms i Polen?

Der findes en særlig afdeling, der tager sig af MOMS-registrering for virksomheder, der er baseret i et andet EU-land og sælger på det polske marked:

Leder af det andet skattekontor i Warszawa 

Śródmieście, 15 Jagiellońska St., 03-719 Warszawa,

Telefon: 048225113500

E-mail: us1436@mz.mofnet.gov.pl.

Grænsen for, hvornår du ikke skal betale moms, er 150.000 PLZ eller ca. 35.000 euro.  for en lokal virksomhed i Polen.

Dette beløb skal forhøjes til 40000 euro i 2018.

Her kan du læse mere om momsregistrering i Polen

Hvordan bogfører jeg salg/køb i Polen?

Her kan du se et regnskabseksempel for handel med et EU-land

Hvor kan jeg se, om et polsk momsnummer er korrekt?

Tjek momsregistreringsnummeret for en EU-virksomhed

Hvilke sektorer er en del af EU’s momsområde?

Se den fulde liste med hele EU’s momsområde

Hvordan håndterer du moms, når du fakturerer til Polen?

B2B: Danmark ⇨ Polen. Til en erhvervsfaktura uden moms. (Reverse Charge).

B2C: Danmark ⇨ Polen. Faktureret med dit eget lands moms (dansk moms) for fysiske personer i Polen op til en grænse på 35 000 EUR, over med polsk moms (varer/fysiske produkter). Salg af tjenesteydelser/Tjenesteydelser sælges med din egen moms (dansk moms), medmindre det sker på polsk mærke. Der er ingen mængdebegrænsning. Men hold øje med de digitale tjenester nedenfor!

B2Cd: Danmark til Polen. Elektroniske tjenester (filer, der kan downloades fra dit websted) sælges med polsk moms. Normalt 23%.

(Bemærk, at du efter den 1. juli 2021 skal opkræve moms i kundens land ved B2C-salg inden for EU)

Author: Momsviden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *