Moms i Polen 2024

Polens merværdiafgift (PTU – Podatek od Towarów i Uslug). Hvad er de polske momssatser? Hvad er moms i Polen? Hvad er momssatsen på elektroniske tjenester i Polen? Hvilke varer og tjenesteydelser har lav moms i Polen?

Ændringer i momssatsen i Polen i 2024

Den midlertidige nedsættelse af momssatsen til 0% for fødevarer (tidligere 5%), som har været i kraft siden 1. februar 2022, udløber den 31. marts 2024. De basisfødevarer, der er anført i punkt 1-18 i bilag 10 til momsloven, vil igen være omfattet af momssatsen på 5%. Her er en kortfattet liste:

 • Kød og kødbiprodukter, fersk, kølet eller frosset
 • Fisk og krebsdyr, fersk, kølet eller frosset
 • Mælk og fløde, smør, ost, kvark og kefir
 • æg
 • Korn (andre kornprodukter end dem, der er anført i punkt 9 i dette tillæg)
 • Bageriprodukter
 • Friske grøntsager, undtagen kartofler
 • Frisk frugt
 • Grøntsags- og frugtsaft
 • Bordsalt; krydderier; smagsstoffer og supper og bouillon
 • Sukker; honning; sirup; chokolade og konfekturevarer
 • Kaffe, te, maté og yerba maté
 • Babymad

Nulmomssatsen for disse produkter blev indført som en foranstaltning til at bekæmpe inflationen. Den reducerede sats skulle gælde indtil udgangen af 2023, men blev i sidste ende forlænget med yderligere tre måneder. Det polske finansministerium har meddelt, at den ikke længere vil gælde fra 31. marts 2024.

Ifølge foreløbige data fra det centrale statistikkontor (CSO) faldt inflationen til 3,9 procent i januar i år, hvilket er den laveste anslåede årlige stigning i forbrugerpriserne siden marts 2021. Fødevareprisinflationen var også særlig lav. Den årlige fødevareprisinflation forventes at fortsætte med at falde.

For detaljerede oplysninger om, hvilke produkter der er berørt, henvises til bilag 10 i den polske momslov:

LISTE OVER VARER OG TJENESTER, DER SKATTES MED 5 % I POLEN

Artikel CN eller PKWiU Betegnelse for varen eller tjenesteydelsen (gruppe af varer eller tjenesteydelser)
  CN Fødevarer
1 02 Kød og spiseligt slagteaffald
2 ex 03 Fisk og krebsdyr, Bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr – undtagen hummer og blæksprutte og andre produkter henhørende under KN 0306 – KN 0308
3 04 Mælkeprodukter; Fugleæg; naturlig honning; Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet
4 0504 00 00 Tarme, blærer og maver af dyr (undtagen fisk), hele eller i stykker, friske, kølede, frosne, saltede, i saltlage, tørrede eller røgede
5 07 Grøntsager og visse rødder og rodknolde, spiselige
6 08 Spiselige frugter og nødder; Skaller af citrusfrugter eller meloner
7 10 Korn
8 11 Mølleindustriprodukter; malt; stivelse; inulin; hvedegluten
9 ex 12 Oliefrø og olieholdige frugter; diverse korn, frø og frugter; industri- og lægeplanter; Halm og foder – kun til konsum
10 ex 15 Animalske, vegetabilske eller mikrobielle fedtstoffer og olier samt spaltningsprodukter heraf; spiselige forarbejdede fedtstoffer; Voks af animalsk eller vegetabilsk oprindelse – kun spiselig
11 ex 16 Præparater af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr eller insekter, undtagen: 1) kaviar og kaviarerstatning henhørende under KN 1604,2) tilberedninger af hummer og blæksprutter og andre produkter henhørende under KN 1603 00 og KN 1605
12 19 Tilberedninger af korn, mel, stivelse eller mælk; Bageriprodukter
13 ex 20 Præparater af grøntsager, frugt, nødder eller andre plantedele – undtagen produkter med et virkeligt alkoholindhold på over 1,2 %
14 2104 Supper og bouilloner samt tilberedninger til fremstilling af supper og bouilloner; sammensatte homogeniserede tilberedte næringsmidler
15 2105 00 Is og anden spiselig is, også med indhold af kakao
16 ex 2106 Fedtstoffer udvundet af vegetabilske eller animalske produkter (blandinger), ostelignende produkter (osteanaloger) og modermælkserstatninger, herunder modermælkserstatninger, tilskudsblandinger, mælk og modificeret mælk til børn, i overensstemmelse med loven af 25. august 2006 om fødevaresikkerhed og fødevarer bestemt til konsum. August 2006 om fødevare- og ernæringssikkerhed
17 ex 2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker, andre sødemidler eller smagsstoffer, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt-, nødde- og grøntsagssafter henhørende under KN-position 2009 – kun produkter: 1) yoghurt, kærnemælk, kefir, mælk, der ikke henhører under kapitel 04 i KN – undtagen produkter, der indeholder kaffe og ekstrakter, essenser eller koncentrater deraf,2) ikke-alkoholholdige drikkevarer, hvor vægtandelen af frugt, grøntsager eller frugt- og grøntsagssaft er mindst 20 % af råmaterialets sammensætning, 3) modermælkserstatninger, herunder modermælk, tilskudsblandinger, mælk og modificeret mælk til spædbørn i henhold til loven af 25. august 2006. august 2006. 4) som ikke indeholder produkter henhørende under KN-kode 0401 til 0404 eller fedtstoffer afledt af produkter henhørende under KN-kode 0401 til 0404: (a) sojabaserede drikkevarer med et proteinindhold på 2,8 vægtprocent eller derover (KN 2202 99 11), b) sojabaserede drikkevarer med et proteinindhold på under 2,8 vægtprocent; Drikkevarer baseret på nødder henhørende under kapitel 08 i KN, korn henhørende under kapitel 10 i KN eller frø henhørende under kapitel 12 i KN (KN 2202 99 15)

18 uanset CN drikkevarer til særlige medicinske formål i henhold til lov af 25. august 2006 om fødevarers og levnedsmidlers sikkerhed (KN 2202 99 15). August 2006 om fødevare- og ernæringssikkerhed
Bilag 10 til den polske momslov med en afgiftssats på 5%

Ændringer af momssatsen i Polen 2023

Fra den 1. februar 2022 vil der midlertidigt gælde nedsatte momssatser for visse fødevarer, gødningsstoffer, brændstoffer, naturgas og energi indtil den 31. juli 2022 (forlænget til 2023):

0 % moms på basisfødevarer såsom kød og fisk og tilberedninger heraf, mejeriprodukter, grøntsager og frugt og tilberedninger heraf, korn, produkter fra møllerier, forarbejdede korn- og bageriprodukter, visse drikkevarer (f.eks. med et indhold af frugt- eller grøntsagssaft på mindst 20 %, mælkedrikke og også plantemælk).
0% for gødning, plantebeskyttelsesmidler, gartnerjord, vækstfremmere osv.
0 % for naturgas.
5 % for elektricitet og varmeenergi.
8 % for dieselolie.

(EU oplyser, at energi i henhold til bestemmelserne i EU’s momsdirektiv skal beskattes med mindst 5 %)

Ændringer i momssatsen i Polen 2020

2020: (1. april 2020): Alle typer brød og kager, supper, bouillon, homogeniserede og diætetiske fødevarer vil få 5% moms fra den 1. april 2020. Alle frugter vil også få 5% (i øjeblikket har nogle 8%…). Børnemælkserstatning, spædbørn, spædbørn, bleer, hygiejneprodukter og bilsæder er reduceret fra 8 % til 5 %. Sennep, Paprika, nogle forarbejdede krydderier er reduceret fra 23 % til 8 %, mens andre som Kumin og Turmerik (uforarbejdede krydderier) er øget fra 5 % til 8 %. hummer, inkfisk, krebsdyr, bløddyr, krabbe, krabbefisk, rejer og tilberedninger heraf, kaviar og retter, der sælges i gastronomiske virksomheder, forhøjes til 23% moms.

Polen er et land, der ofte overses i erhvervsmæssig sammenhæng. Men faktisk er Polen et af de mest folkerige lande i Europa (næsten 40 millioner indbyggere). Desuden vokser økonomien løbende mellem 3-5 % om året, hvilket gør de polske forbrugere til en stadig vigtigere del af EU. De nye regler, der trådte i kraft i 2015, forpligter dig som sælger af elektroniske tjenester til at opkræve moms i henhold til den momssats, der gælder i kundens hjemland, og til at oplyse kunden om dette. Derfor er flere og flere tyske iværksættere nødt til at gøre sig bekendt med de polske momssatser.

Moms i Polen

Format for EU-moms-nr: PL00000000000000.

Bemærk, at eurozonen ikke er det samme som EU-momsområdet. Ligesom Sverige og Danmark er Polen ikke med i Eurozonen og har sin egen valuta (PLN – Zloty), men er en del af EU’s momszone..

Hvad er normalsatsen for moms i Polen?

MOMS i Polen

Normal momssats: 23%

Hvis der ikke er nogen specifik fritagelse for et produkt eller en tjenesteydelse (dvs. hvis de ikke er opført under 8% eller 5%), gælder 23% moms. Momsen var tidligere 22% og blev forhøjet i 2011 som følge af den økonomiske nedtur under finanskrisen.

Er der nedsatte momssatser i Polen?

To nedsatte momssatser: 8% | 5%

8% moms i Polen:

En del medicinske produkter og en del fødevarer, aviser, radio- og tv-udsendelser, catering, samt bygge- og håndværksarbejde.

5% moms i Polen:

Basisvarer som brød, mælk, kødog handelsaviser (ikke alle publikationer, max. 15.000 oplag) og trykte bøger. Selv e-bøger får 5 % fra den 1. april 2019..

Momsændringer i Polen i 2019 

  • Alle bageriprodukter vil få nedsatte momssatser.

  • E-bøger er blevet omklassificeret fra 23 % til 5 %.

  • Onlineudgaver af aviser vil få en momssats på 8 %.

Momsfritagne varer og tjenesteydelser i Polen:

I Polen, som i de fleste lande, er der også tjenesteydelser og produkter, der er fritaget for moms.

Sådan kan man sige, at i Polen er der en anden skattesats, som er nul procent. Dette svarer meget til andre EU-lande: 

Finansielle tjenesteydelser, forsikring, tjenesteydelser, uddannelse, bolig (herunder udlejning), leveringstjenester, visse kulturelle tjenesteydelser, sundhedspleje og visse sociale tjenesteydelser. 

Refusion af moms

Du kan ikke anmode om momsrefusion for: hotelcateringmotorkøretøjer og relaterede omkostninger (begrænset refusion, biludlejning 60 % af den betalte afgift, maks. 6000 PLN).

Moms på digitale produkter og tjenester i Polen

De nye regler for MOMS på “elektroniske tjenesteydelser”, der sælges af en virksomhed til en forbruger (privatperson) i et EU-land, betyder, at mange tyske iværksættere nu skal finde ud af, hvad der gælder for polsk moms på elektroniske tjenesteydelser. Dette er 23 % (normal momssats). Radio- og tv-spredningstjenester (radio/tv) har derimod 8 %. Er en podcast eller internetradio en tjeneste med 8 %? – Tillykke, lær polsk og ring til de polske skattemyndigheder. Salg af digitale aviser er vanskeligt i Polen. I dette tilfælde skal du kontakte en momsekspert for det polske marked.

Momssatser i andre EU-lande

Tærsklen for fjernsalg til Polen

Hvad er grænsen, når man sælger produkter til Polen? Hvis du driver forretning med Polen og har en værdi på over 160000 PLN, skal du registrere dig for MOMS, betale skat i Polen og registrere dig hos den polske skattemyndighed.

Distance selling registration limit: 160000 PLN (ca. 38K EUR).

(Bemærk, at du efter den 1. juli 2021 skal opkræve moms i kundens land ved B2C-salg inden for EU)

Hvordan registrerer man sig for moms i Polen?

Der findes en særlig afdeling, der tager sig af MOMS-registrering for virksomheder, der er baseret i et andet EU-land og sælger på det polske marked:

Leder af det andet skattekontor i Warszawa 

Śródmieście, 15 Jagiellońska St., 03-719 Warszawa,

Telefon: 048225113500

E-mail: us1436@mz.mofnet.gov.pl.

Grænsen for, hvornår du ikke skal betale moms, er 150.000 PLZ eller ca. 35.000 euro.  for en lokal virksomhed i Polen.

Dette beløb skal forhøjes til 40000 euro i 2018.

Her kan du læse mere om momsregistrering i Polen

Hvordan bogfører jeg salg/køb i Polen?

Her kan du se et regnskabseksempel for handel med et EU-land

Hvor kan jeg se, om et polsk momsnummer er korrekt?

Tjek momsregistreringsnummeret for en EU-virksomhed

Hvilke sektorer er en del af EU’s momsområde?

Se den fulde liste med hele EU’s momsområde

Hvordan håndterer du moms, når du fakturerer til Polen?

B2B: Danmark ⇨ Polen. Til en erhvervsfaktura uden moms. (Reverse Charge).

B2C: Danmark ⇨ Polen. Faktureret med dit eget lands moms (dansk moms) for fysiske personer i Polen op til en grænse på 35 000 EUR, over med polsk moms (varer/fysiske produkter). Salg af tjenesteydelser/Tjenesteydelser sælges med din egen moms (dansk moms), medmindre det sker på polsk mærke. Der er ingen mængdebegrænsning. Men hold øje med de digitale tjenester nedenfor!

B2Cd: Danmark til Polen. Elektroniske tjenester (filer, der kan downloades fra dit websted) sælges med polsk moms. Normalt 23%.

(Bemærk, at du efter den 1. juli 2021 skal opkræve moms i kundens land ved B2C-salg inden for EU)

Author: Momsviden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *